V súlade so Zásadami volieb NHF EU študentská časť akademickej obce NHF navrhla nasledujúcich kandidátov do AS NHF:

 Za prvý stupeň štúdia:

 • Eva Ha Nguyen Duy
 • Barniak Jozef
 • Dominik Imrich

Za druhý stupeň štúdia:

 • Iva Mojović
 • Richard Čanaky

Za tretí stupeň štúdia:

 • Juraj Dedinský

Kandidáti splnili podmienky pre kandidatúru do AS NHF EU v Bratislave.

V súlade so Zásadami volieb EU študentská časť akademickej obce NHF navrhla nasledujúcich kandidátov do AS EU:

 • Miroslav Nguyen Duy

Kandidát splnil podmienky pre kandidatúru do AS EU v Bratislave 

Doplňujúce voľby sa v zmysle vyhlásených pravidiel a vyššie uvedených interných predpisov uskutočnia

online formou dňa 22.10.2021 v čase 12:00 - 14:00 hod., v prostredí MS Teams.

Každý oprávnený volič – člen akademickej obce bude automatický pridaný do tímu:
Doplňujúce voľby do AS NHF EU a AS EU za študentskú časť NHF

v ktorom budú prebiehať online voľby cez aplikáciu Polly.

 Voliť sa budú:

 • 3 kandidáti za prvý stupeň do AS NHF EU
 • 1 kandidát za druhý stupeň do AS NHF EU
 • 1 kandidát za tretí stupeň do AS NHF EU
 • 1 kandidát do AS EU

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Bc. Alexandra Gaherová -

Róbert Palša -

Ing. Matej Bóor, Phd. -

Náhradníci:

Ing. Monika Paráková -

Bc. Dominika Machová -

Róbert Palša

predseda volebnej komisie

Bratislava, 11.10.2021

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.