Komisia zložená z ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách Ľuboš Pástor (Chicago Booth School of Business), Jarko Fidrmuc (Zeppelin University), Zuzana Fungáčová (Bank of Finland) rozhodovala o návrhoch na udelenie Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2022 v kategórii Články v domácich a zahraničných časopisoch, v kategórii Vedecké monografie v slovenskom jazyku v kategórii Vedecké monografie v anglickom jazyku, v kategórii Vysokoškolské učebnice.