Načítavam stránku...

Vývoj katedry v rokoch 1950 - 1990 sa uskutočňoval v rámci pôvodnej Katedry financií. V rokoch 1969 - 1970 existovala osobitné Katedra peňažného obehu a meny, ktorej vedúcim bol doc. Ing. Otto Sobek, CSc.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií vznikla rozčlenením Katedry financií v roku 1990, z ktorej vznikli celkovo 4 katedry, a síce Katedra verejných financií, Katedra meny, úveru a bankovníctva, Katedra poistenia a poisťovníctva a Katedra podnikových financií.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií vznikla premenovaním predchádzajúcej katedry v roku 2001.

Počas svojej činnosti sa primerane požiadavkám menila aj štruktúra zloženia členov katedry, čo možnom vidieť na nasledovnom prehľade.

 

Prehľad počtu interných učiteľov Katedry bankovníctva a medzinárodných financií

Učitelia1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Profesori 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Docenti 8 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2
OA s PhD. 1 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 6 8 9 10 9 9 7 7
OA 2 7 3 6 7 8 9 9 7 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Asistenti 2 4 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 14 19 18 22 19 19 20 19 19 18 16 14 15 16 17 17 16 14 13

 

V rokoch 1990 - 1994 katedra spolugarantovala študijnú špecializáciu Finančná sústava a peňažníctvo a v súčasnosti garantuje študijný program  Bankovníctvo v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na druhom stupni štúdia. Spoločne s Katedrou financií sa podieľa na realizácii ďalších študijných programov  odboru Financie, bankovníctvo a investovanie, a to na štúdiu s dvojitým diplomom s Nottingham Trent University  v študijnom programe Medzinárodné financie a na štúdiu s dvojitým diplomom s Universitou v Bangkoku v Thajsku v študijnom programe Global Finance. V spolupráci s Katedrou financií zabezpečuje katedra výučbu celouniverzitného predmetu Financie a mena a vybudovala ďalších 23 predmetov z problematiky bankovníctva, finančných trhov, medzinárodných financií a meny.

 

Vedúcimi Katedry bankovníctva a medzinárodných financií v jej doterajšej histórii boli:

1990 - 1994
prof. Ing. Otto Sobek, CSc.
1994 - 1997
prof. Ing. Irena Hlavatá, CSc.
1998 - 2000
prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
2001
doc. Ing. Božena Chovancová, PhD., poverená vedením katedry
2001 - 2003
doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
2003 - 2007
prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
2007 - doteraz
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa hrdo hlási ku svojim absolventom, medzi ktorými sú mimoriadne úspešní predstavitelia domácich a zahraničných finančných inštitúcií, vedy a hospodárskej praxe. 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?