V roku 1940 vzniká Vysoká škola obchodná. Od toho obdobia postupne mení svoj názov (Slovenská vysoká škola obchodná – 1944, Vysoká škola hospodárskych vied – 1949, Vysoká škola ekonomická – 1953, Ekonomická univerzita v Bratislave - 1992) vzhľadom na meniacu sa jej profiláciu ako aj spoločensko-ekonomické dianie v krajine. Podobným prerodom prechádza aj naša fakulta, ktorú pod jej súčasným názvom poznáme od roku 1980, hoci jej korene siahajú tiež do roku 1940 v rámci činnosti Ústavu národného hospodárstva.

Od 50. rokov 20. storočia možno registrovať aj počiatky histórie našej katedry. V tom čase ešte nebola samostatným pracoviskom, ale jej neskorší členovia zabezpečovali nosné predmety budúcej špecializácie v rámci študijných programov  Katedry financií. Prvý záchvev formovania jej skutočnej histórie nastal v akademickom roku 1969/70, kedy pod vedením prof. Ing. Otta Sobeka, CSc. vznikla Katedra peňažného obehu a meny. Dianie v spoločnosti však nedalo šancu tejto katedre rozvíjať jej zámery a po roku katedra zanikla. Jej novodobá história začína s budovaním demokratickej spoločnosti, kedy v roku 1990/91 vzniká Katedra meny, úveru a bankovníctva, koncom roka premenovaná na našu predchodkyňu Katedru peňažníctva (1991). Po desiatich rokoch (2001) sa z nej stáva dnešná Katedra bankovníctva a medzinárodných financií. V akademickom roku 2020/21 tak naša katedra slávila krásnych

   novodobých 30 alebo historických 50 rokov svojej existencie.

 

Vedúcimi našej katedry v jej doterajšej histórii boli:

1990 – 1994 prof. Ing. Otto Sobek, CSc.

1994 – 1997 prof. Ing. Irena Hlavatá, CSc.

1998 – 2000 prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.

2001 doc. Ing. Božena Chovancová, PhD., poverená vedením katedry

2001 – 2003 doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

2003 – 2007 prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.

2007 – 2020 prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

2020 - doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa hrdo hlási k svojim absolventom, medzi ktorými sú mimoriadne úspešní predstavitelia domácich a zahraničných finančných inštitúcií, vedy a hospodárskej praxe.