poster nadácia

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ SA ROZHODNETE POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV NADÁCII NÁRODOHOSPODÁR?

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI PODIELU ZAPLATENEJ DANE:

IČO: 17319579                                                                                 

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): Nadácia NÁRODOHOSPODÁR      

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby