Načítavam stránku...

Nadacia poster

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ SA ROZHODNETE POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV NADÁCII NÁRODOHOSPODÁR?

ZAMESTNANCI NHF EUBA a EU v Bratislave

Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2019 mzdová učtáreň,  je potrebné v tlačive „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov“ v časti VII. vyznačiť, že žiadate zároveň aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení  dane na účely § 50 zákona - „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.  Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ (nájdete v prílohe).

Obidve vyplnené tlačivá môžete priniesť do 17. 04. 2020  na Dekanát NHF (miestnosť 2B17) Ing. Monike Parákovej, ktorá sprostredkuje odoslanie dokladov na príslušný daňový úrad.

V prípade, že chcete riešiť poukázanie 2% z daní bez súčinnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, je potrebné obidve vyplnené tlačivá doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 04. 2020.

FYZICKÉ OSOBY

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa (minimálne 3 eur) - VIII. ODDIEL (typ A), XII. ODDIEL (typ B) - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2020 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

PRÁVNICKÉ OSOBY

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa) - IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2020 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI PODIELU ZAPLATENEJ DANE:

IČO: 17319579                                                                                 

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): Nadácia NÁRODOHOSPODÁR      

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?