prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

dekanka fakulty

 

miestnosť: 2B23

tel.: 02/67 291 221

e-mail:

 

Ing. Marcel Novák, PhD.

Ing. Marcel Novák, PhD.

štatutárny zástupca dekanky

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: 2B40

tel.: 02/67 291 298

e-mail:

 

Ing. Jana Kušnírová, PhD.

doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

 

miestnosť: 2B38

tel.: 02/67 291 288

e-mail:

 

Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.

Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov

 

miestnosť: 2B41

tel.: 02/67 291 261

e-mail:

 

Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

doc. Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

 

miestnosť: 2B43

tel.: 02/67 291 248

e-mail:

 

zdenaKristofova

Ing. Zdena Kristófová

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: 2B20

tel.: 02/67 291 222

e-mail: