kvsarr spolocna fotka august 2022

Pedagogicky je katedra profilovaná na výučbu teoretických a praktických problémov v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja a v rámci nich najmä na otázky územnej verejnej správy, regionálnej ekonómie a politiky, mestského rozvoja, regionálnej analýzy, environmentálnej politiky, ekonomickej geografie, mestského marketingu a manažmentu a tvorby projektov pre regionálny a lokálny rozvoj a analýzy politík.

Vedecko-výskumná činnosť katedry prispievala k rozvoju vedy v oblasti regionálnej ekonómie a regionálnej politiky a zaoberá sa teóriou organizácie a výkonu verejnej správy a praxou inštitúcií štátnej správy a samosprávy. Katedra gestoruje študijný program Verejná správa a regionálny rozvoj n I., II. a III. stupni štúdia.

Katedra iniciovala založenie občianskeho združenia Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, ktoré je združením akademických pracovníkov a praktikov v oblasti regionálneho rozvoja v SR a ČR. Spoločnosť je zástupcom slovenskej sekcie v European Regional Science Association. Medzi jej hlavné aktivity patrí každoročné organizovanie Zimného seminára regionálnej vedy a spoluorganizovanie konferencie Central European Conference in Regional Science

Kde nás nájdete: 3.poschodie, blok B (stará budova)

 

Vedenie katedry

REHÁK, Štefan, doc. Ing., PhD.

REHÁK, Štefan, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

3B.48 +421 2 6729 1318
 
ŽÁRSKA, Elena, prof. Ing., CSc.

ŽÁRSKA, Elena, prof. Ing., CSc.

externá spolupracovníčka

3B.53 +421 2 6729 1353
 
BELVONČÍKOVÁ, Eva, Ing., M.A., PhD.

BELVONČÍKOVÁ, Eva, Ing., M.A., PhD.

tajomníčka katedry, koordinátorka AIS

výskumná pracovníčka

3B.44 +421 2 6729 1350
 
KERUĽOVÁ, Alžbeta

KERUĽOVÁ, Alžbeta

sekretárka

3B.46 +421 2 6729 1318