Internacionalizácia a kvalita vzdelávania patria medzi priority NHF EU v Bratislave. Aj preto môžu naši študenti využiť skvelú príležitosť na získanie dvojitého diplomu v spolupráci s niektorou z našich partnerských univerzít vo svete.

Aktuálne sa môžu študenti inžinierskeho štúdia zapojiť do programov dvojitých diplomov na týchto partnerských univerzitách. Podrobnosti a podmienky k jednotlivým programom si môžete pozrieť kliknutím na danú univerzitu.

 

*Poznámka: Študijné programy v anglickom jazyku sú spoplatnené na EUBA v zmysle internej smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave platnej pre príslušný akademický rok.