Zamestnanecká časť

Meno

  Meno Pracovisko
1. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
predsedníčka AS NHF
2. Ing. Novák Jaromír, PhD. Katedra pedagogiky
prvý podpredseda AS NHF
3. prof. Ing. Přívarová Magdaléna, CSc. Katedra ekonomickej teórie
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
4. Ing. Boór Matej, PhD. Katedra financií
tajomník AS NHF
5. Ing. Brokešová Zuzana, PhD. Katedra poisťovníctva
6.  Ing. Leško Peter, PhD. Katedra ekonomickej teórie 
7.  Ing. Majzliková Erika , PhD. Katedra hospodárskej politiky
8. Ing. Nežinský Eduard, PhD. Katedra hospodárskej politiky
9. Ing. Paráková Monika Dekanát
10. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
11. doc. Mgr. Šipikal Miroslav, PhD.  Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
12.  Ing. Šturc Boris, CSc. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
13.  doc. Ing. Válek Juraj, PhD. Katedra financií
14.    

Študentská časť

  Meno Stupeň štúdia
1.  Bc. Nguyen Duy Miroslav  2.
 predseda ŠP NHF
2. Bc. Alexandra Gaherová 2.
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 

Bratislava 14.09.2021