Zamestnanecká časť

Meno

  Meno Pracovisko
1. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
predsedníčka AS NHF
2. doc. Mgr. Šipikal Miroslav, PhD.  Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
prvý podpredseda AS NHF
3. prof. Ing. Přívarová Magdaléna, CSc. Katedra ekonomickej teórie
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
4. Ing. Boór Matej, PhD. Katedra financií
tajomník AS NHF
5. Ing. Brokešová Zuzana, PhD. Katedra poisťovníctva
6.    
7.    
8. Ing. Leško Peter, PhD. Katedra ekonomickej teórie 
9. Ing. Nežinský Eduard, PhD. Katedra hospodárskej politiky
10. Ing. Novák Jaromír, PhD. Katedra pedagogiky
11. Ing. Paráková Monika Dekanát
12. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
13. Ing. Šturc Boris, CSc. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
14.  doc. Ing. Válek Juraj, PhD. Katedra financií

Študentská časť

  Meno Stupeň štúdia
1. Bc. Mazán Tomáš 2.
 preseda študentského parlamentu NHF                                               druhý podpredseda AS NHF
2.

Bc. Juraj Juhás

2.
3. Gaherová Alexandra 1.
4. Hochmann Roland 1.
5. Hieu Nguyen Duy Miroslav 1.
6.   1. 
7.    

 

Bratislava 01.10.2019