Zamestnanecká časť

   Meno  Katedra
1.

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predseda AS NHF

 Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
2.

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

podpredseda AS NHF

 Katedra financií
3.

doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.

zástupca v Rade Vysokých škôl

 Katedra hospodárskej politiky
4.

Ing. Eva Sirakovová, PhD.

tajomníčka AS NHF

Katedra ekonomickej teórie
5. doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. Katedra poisťovníctva
6. Mgr. Andrea Čonková, PhD. Katedra pedagogiky
7. Ing. Peter Leško, PhD. Katedra ekonomickej teórie
8. Ing. Erika Majzlíková, PhD. Katedra hospodárskej politiky
9. Ing. Valéria Némethová, PhD. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
10. Ing. Monika Paráková Dekanát
11. doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
12. doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
13. doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Katedra financií
14. Ing. Lukáš Žido Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Študentská časť

   Meno  Stupeň štúdia
1.   Patrik Klimáček  1.
 2.  Sofia Šillerová, Bc.  2.
3.  Tomáš Varga, Bc.  2.
4.   Peter Moravec, MSc.  3.
 5. Bc. Dominik Imrich  2.
 6. Erik Haničák  1.
 7.  Sandra Počuchová   1.

Bratislava 17.10.2023