Zamestnanecká časť

   Meno  Katedra
1.

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predseda AS NHF

 Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
2.

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

podpredseda AS NHF

 Katedra financií
3.

doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.

zástupca v Rade Vysokých škôl

 Katedra hospodárskej politiky
4.

Ing. Eva Sirakovová, PhD.

tajomníčka AS NHF

Katedra ekonomickej teórie
5. doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. Katedra poisťovníctva
6. Ing. Peter Leško, PhD. Katedra ekonomickej teórie
7. Ing. Erika Majzlíková, PhD. Katedra hospodárskej politiky
8. ng. Valéria Némethová, PhD. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
9. Ing. Monika Paráková Dekanát
10. doc. Ing. Eva Pongrácz, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
11. doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
12. doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Katedra financií
13. Ing. Lukáš Žido Kompetenčné centrum
14.    

Študentská časť

   Meno  Stupeň štúdia
1.  Erik Haničák  1.
 2.  Sofia Šillerová, Bc.  2.
3.  Tomáš Varga, Bc.  2.
4.   Peter Moravec, MSc.  3.
 5. Bc. Dominik Imrich  2.
 6.    
 7.    

Bratislava 30.05.2024