1. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.".

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM JAZYKU / STUDY PROGRAMS IN ENGLISH:

 

2. stupeň štúdia – inžinierske študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a absolvent získa titul "Ing.".

INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM JAZYKU / MASTER STUDY PROGRAMS IN ENGLISH:

 

3. stupeň štúdia - doktorandské študijné programy

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 3. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "PhD.".