Načítavam stránku...

Monitor hospodárskej politiky je odborno- popularizačný časopis, ktorým chceme osloviť širokú odbornú verejnosť a študentov ekonómie. Prezentujeme v ňom naše pohľady na reálie v hospodárskom dianí na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Prináša predovšetkým komentáre a menšie analytické sondy do problémov hospodárskej politiky, vývoja ekonomík, odvetví a sektorov.   

 

Vydavateľ: 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Šéfredaktor: Karol Morvay

Výkonný redaktor: Martin Hudcovský

Redakčná rada: Martin Lábaj, Martin Hudcovský, Kristína Petríkova, Elena Fifeková, Daniela Pobudová

Periodicita: štvrťročne

ISSN: 2453-9287

 

Aktuálne číslo:

MHP marec 2017

Roč. 1, č. 3, marec 2017,  Téma čísla: Dobiehame najvyspelejších?

 

Archív:

mhp2

Roč. 1, č. 2, december 2016,  Téma čísla: Trhy práce krajín strednej a východnej Európy 

 

monitor hp

Roč. 1, č. 1, september 2016, Téma čísla: Spracovateľský priemysel vo V4

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?