Načítavam stránku...
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
interný doktorand
Katedra ekonomickej teórie
5B.41
+421 2 6729 1560
...
vedúci oddelenia, zástupca vedúceho katedry pre rozvoj vedy
odborný asistent
Katedra financií
3B.34
+421 2 6729 1344
...
docent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B54
+421 2 6729 1439
...
docent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.10
+421 2 6729 1360
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.09
+421 2 6729 1359
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.03
+421 2 6729 1383
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.03
+421 2 6729 1352
...
interný doktorand
Katedra poisťovníctva
5C.10
+421 2 6729 1587
...
docent
Katedra financií
1C.26
+421 2 6729 1146
...
vedúca oddelenia
docent
Katedra financií
3B.13
+421 2 6279 1333
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.43
+421 2 6729 1363
...
vedecko-výskumný pracovník
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.44
+421 2 6729 1350
...
interný doktorand
Katedra financií
3B.31
+421 2 6729 1381
...
referentka študijného oddelenia pre 3. a 4. ročník 1. stupňa štúdia
Dekanát fakulty
2B46
02/6729 1271
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.06
+421 2 6729 1316
...
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
2B.40, 5B.04
+421 2 6729 1544
+421 2 6729 1298
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.03
+421 2 6729 1383
...
zástupkyňa vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy
odborný asistent
Katedra poisťovníctva
5C.07
+421 2 6729 1562
...
profesor
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
1C.25
+421 2 6729 1443
...
interný doktorand
Katedra ekonomickej teórie
5B.41
+421 2 6729 1560
...
vedúca oddelenia
profesor
Katedra ekonomickej teórie
5B.31
+421 2 6729 1531
...
sekretariát katedry
Katedra pedagogiky, Katedra poisťovníctva
4C.23
+421 2 6729 1145, +421 2 6729 1516
+421 2 6729 1478
...
tajomník katedry
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.51
+421 2 6729 1351
...
administrátor projektov, správca Nadácie Národohospodár
Dekanát fakulty
2B.07
+421 2 6729 1266
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.12
+421 2 6729 1332
...
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.30
+421 2 6729 1409
...
docent
Katedra hospodárskej politiky
4B.13
+421 2 6729 1433
...
profesor
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.10
+421 2 6729 1360
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.12
+421 2 6279 1332
...
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.27
+421 2 6729 1474
...
tajomník katedry
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.36
+421 2 6729 1546
...
odborný asistent
Katedra poisťovníctva
5C.08
+421 2 6729 1539
...
interný doktorand
Katedra financií
3B.06
+421 2 6729 1316
...
zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum, vedúci oddelenia
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.17
+421 2 6729 1510
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.54
+421 2 6729 1541
...
referát pre vedeckú činnosť
sekretariát katedry
Dekanát fakulty
2B.36
+421 2 6729 1286
...
interný doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.40
+421 2 6729 1480
...
zástupkyňa vedúceho katedry
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.10
+421 2 6729 1470
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C20
+421 2 6729 1328
...
tajomníčka katedry
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
2B.51
+421 2 6729 1274
...
docent
Katedra ekonomickej teórie
3B.04
+421 2 6729 1352
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.09
+421 2 6729 1359
...
profesor
Katedra ekonomickej teórie
5B.48
+421 2 6729 1563
...
rodičovská dovolenka
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.34
+421 2 6729 1454
...
interný doktorand
Katedra poisťovníctva
5C.10
+421 2 6729 1587
...
odborný asistent
Katedra financií
1C.28
+421 2 6729 1146
...
vedúca oddelenia
docent
Katedra ekonomickej teórie
5B.07
+421 2 6729 1567
...
vedúca katedry
profesor
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.02
+421 2 6729 1302
...
tajomník katedry
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.36
+421 2 6729 1436
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C20
+421 2 6729 1328
...
sekretariát katedry
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.04
+421 2 6729 1334
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.43
+421 2 6729 1363
...
externý spolupracovník
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
2B.12
+421 2 6729 1262
...
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
5C.21
+421 2 6729 1557
...
sekretárka
sekretariát katedry
Katedra hospodárskej politiky
4B.21
+421 2 6729 1440
...
tajomníčka katedry
odborný asistent
Katedra financií
3B.36
+421 2 6729 1386
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.34
+421 2 6729 1344
...
vedecko-výskumný pracovník
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B46
+421 2 6729 1499
...
interný doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.12
+421 2 / 6729 1454
...
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť, vedúci oddelenia
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.38
+421 2 6729 1528
...
sekretariát katedry
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B48
+421 2 6729 1486
...
sekretariát katedry
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.46
+421 2 6729 1318
...
tajomník
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B51
+421 2 6729 1471
...
interný doktorand
Katedra financií
3B.31
+421 2 6729 1381
...
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.15
+421 2 6729 1455
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C12
+421 2 6729 1361
...
vedúca oddelenia
docent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.25
+421 2 6729 1325
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
2B.20
+421 2 6729 1222
...
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.12
+421 2 6729 1465
...
docent
Katedra financií
3B.10
+421 2 6729 1347
...
odborný asistent
Katedra financií
1C.28; 2B41
+421 2 6729 1146
...
docent
Katedra hospodárskej politiky
4B.04
+421 2 6729 1444
...
vedúca katedry
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
2B.53
+421 2 6729 1274
...
referát pre všetky študijné programy 2. ročník 2. stupňa štúdia (inžinierske denné a externé štúdium) a pre 2. ročník 1. stupňa štúdia pre študijný program FBI (externé štúdium) a VSRR (denné štúdium)
Dekanát fakulty
2B.44
+421 2 6729 1416
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.56
+421 2 6729 1576
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.34
+421 2 6729 1534
...
interný doktorand
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.44
+421 2 6729 1350
...
sekretárka
sekretariát katedry
Katedra ekonomickej teórie
5B.23
+421 2 6729 1521
...
profesor
Katedra ekonomickej teórie
5B.46
+421 2 6729 1550
...
dekan fakulty
profesor
Katedra hospodárskej politiky
2B.23
+421 2 6729 1485
...
profesor
Katedra poisťovníctva
5C.05
+421 2 6729 1525
...
_UE_HOSPROF
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.21
+421 2 6729 1315
...
vedúca oddelenia
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.30
+421 2 6729 1392
...
interný doktorand
Katedra poisťovníctva
5C.10
+421 2 6729 1587
...
dokumentaristka – knižnica fakulty
Dekanát fakulty
5C.02
+421 2 6729 1566
...
interný doktorand
Katedra financií
3B31
+421 2 6729 1381
...
docent
Katedra ekonomickej teórie
5B.10
+421 2 6729 1554
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.56
+421 2 6729 1576
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C20
+421 2 6729 1328
...
interný doktorand
Katedra ekonomickej teórie
5B.50
+421 2 6729 1514
...
externý spolupracovník
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.54
+421 2 6729 1329
...
vedúci katedry
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.21
+421 2 6729 1440
...
vedúca katedry
profesor
Katedra ekonomickej teórie
5B.23
+421 2 6729 1521
...
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
4C.07
+421 2 6729 1407
...
materská dovolenka
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.44
+421 2 6729 1350
...
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
docent
Katedra financií
2B.38, 3B.41
+421 2 6729 1288
+421 2 6729 1304
...
zástupca vedúceho katedry
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.34
+421 2 6729 1454
...
vedúci katedry
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.21
+421 2 6729 1452
+421 2 6729 1145
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.54
+421 2 6729 1541
...
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
2B.54
+421 2 6729 1256
...
zástupkyňa pre rozvoj a spoluprácu
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B53
+421 2 6729 1463
...
vedúci katedry
profesor
Katedra financií
3B.21
+421 2 6729 1321
...
referát pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť
Dekanát fakulty
2B09
+421267291273
...
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
2B.53
+421 2 6729 1274
...
referát pre doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
2B.31
+421 2 6729 1173
...
zástupca vedúcej katedry pre vedu a rozvoj
odborný asistent
Katedra poisťovníctva
5C.30
+421 2 6729 1530
...
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.10
+421 2 6729 1410
...
externý doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.40
+421 2 6729 1480
...
vedúca študijného oddelenia, referát pre všetky študijné programy 1. ročník 1. stupňa štúdia a pre 2. ročník 1. stupňa štúdia pre študijný program Ekonómia a Právo (bakalárske denné a externé štúdium)
Dekanát fakulty
2B.17
+421 2 6729 1255
...
tajomník katedry
odborný asistent
Katedra pedagogiky
4C.28
+421 2 6729 1427
...
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
1C.23
+421 2 6729 1174
...
vedúca katedry
profesor
Katedra poisťovníctva
5C.14, 5C.28
+421 2 6729 1575
...
interný doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.41
+421 2 6729 1441
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.20
00421-2-6729-1328
...
prorektorka pre manažovanie akademických projektov
docent
Katedra financií
E3.26, 3B.15
+421 2 6729 5375
+421 2 6729 1395
...
interný doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.41
+421 2 6729 1441
...
interný doktorand
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C12
+421 2 6729 1361
...
tajomník katedry
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.05
+421 2 6729 1337
...
docent
Katedra ekonomickej teórie
5B.53
+421 2 6729 1555
...
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.38
+421 2 6729 1438
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.04
+421 2 6729 1544
...
referát pre všetky študijné programy 1. ročník 2. stupňa štúdia (inžinierske denné a externé štúdium) a pre 2. ročník 1. stupňa štúdia pre študijný program FBI (denné štúdium)
Dekanát fakulty
2B.15
+421 2 6729 1245
...
vedúca katedry
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B53
+421 2 6729 1463
...
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B03
+421 2 6729 1403
...
profesor
Katedra ekonomickej teórie
5B.43
+421 2 6729 1583
...
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.56
+421 2 6729 1356
...
odborný asistent
Katedra financií
1C.26
+421 2 6729 1146
...
odborný asistent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
1C.13
...
vedúci katedry
docent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.48
+421 2 6729 1318
...
profesor
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B09
+421 2 6729 1451
...
docent
Katedra ekonomickej teórie
5B.03
+421 2 6729 1553
...
profesor
Katedra financií
3B.32
+421 2 6729 1374
...
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.30
+421 2 6729 1392
...
interný doktorand
Katedra financií
3B.31
+421 2 6729 1381
...
_UE_HOSPROF
Katedra financií
...
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
5C27
+421 2 6729 1527
...
zástupca pre pedagogickú činnosť
docent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B50
+421 2 6729 1450
...
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.31
+421 2 6729 1462
...
docent
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
3B.44
+421 2 6729 1350
...
docent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
4B56
+421 2 6729 1426
...
interný doktorand
Katedra ekonomickej teórie
5B.50
+421 2 6729 1514
...
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.28
+421 2 6729 1313
...
prorektor pre rozvoj univerzity
profesor
Katedra financií
E3.11
+421 2 6729 5361
...
profesor
Katedra pedagogiky
4C.25
+421 2 6729 1449
...
interný doktorand
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
1C.13
...
dokumentaristka publikačnej činnosti
Dekanát fakulty
2B.36
+421 2 6729 1286
...
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C27
+421 2 6729 1327
...
odborný asistent
Katedra financií
3B.07
+421 2 6729 1310
...
docent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.15
+421-2-6729-1349
...
referát pre sociálnu starostlivosť o študentov
Dekanát fakulty
2B.19
+421 2 6729 1424
...
zástupca vedúcej katedry
odborný asistent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.07
+421 2 6729 1337
...
sekretariát katedry
Katedra financií
3B.23
+421 2 6729 1321
...
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.07
+421 2 6729 1487
...
odborný asistent
Katedra sociálneho rozvoja a práce
5C25
...
docent
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
3C.08
+421 2 6729 1391
...
interný doktorand
Katedra financií
3B.31
+421 2 6729 1381
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.32
+421 2 6729 1532
...
sekretariát dekana
Dekanát fakulty
2B.23
+421 2 6729 1221
+421 2 6729 1181
...
externý spolupracovník
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.09
+421 2 6729 1569
...
prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
2B.43
+421 2 6729 1248
...
tajomník oddelenia, katedrový koordinátor AISu a katedrovej web stránky
odborný asistent
Katedra financií
3B.40
+421 2 6729 1340
...
interný doktorand
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
5C.21
+421 2 6729 1557
...
docent
Katedra pedagogiky
4C.08
+421 2 6729 1488
...
odborný asistent
Katedra ekonomickej teórie
5B.09
+421 2 6729 1569
...
odborný asistent
Katedra hospodárskej politiky
4B.20
+421 2 6729 1420
...
interný doktorand
Katedra hospodárskej politiky
4B.40
+421 2 6729 1480
...
externý spolupracovník
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
...
zástupkyňa vedúceho katedry
profesor
Katedra sociálneho rozvoja a práce
3B.53
+421 2 6729 1353
...
vedúca oddelenia
docent
Katedra financií
3B.20
+421 2 6729 1320
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?