• seam2017

    Sme kolektív učiteľov a výskumníkov, ktorým záleží na riešení aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov a výziev.
  • Budúcnosť našej spoločnosti nám nie je ľahostajná. Naše nadšenie pre objavovanie nových poznatkov sa snažíme preniesť aj na našich študentov.
  • Do výučby prinášame najnovšie poznatky z medzinárodného  ako aj vlastného výskumu.
  • Zabezpečujeme predmety, ktoré rozvíjajú u študentov ekonomické myslenie, empirickú ekonómiu a prácu s dátami a štatistikou, čo im dáva významnú konkurenčnú výhodu na trhu, a vedia sa uplatniť vo viacerých odboroch.

Pár fotiek členov katedry na výbornej konferencii Slovenskej Ekonomickej Spoločnosti v Košiciach - SEAM 2017.

 

  • Katedra je gestorom študijného odboru Národné hospodárstvo na I. stupni štúdia, študijného programu Hospodárska politika na II. stupni štúdia a spolugestoruje študijný odbor Ekonomická teória na III. stupni štúdia - špecializácia Hospodárska politika.
  • Kde nás nájdete: 4. poschodie, blok B (stará budova)
  • Telefón: +421 2 624 12 114, +421 2 672 91 440

 

 

Vedenie katedry:

LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.

LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.

vedúci katedry

profesor

4B04 +421 2 6729 1444
 
MORVAY, Karol, doc. Ing., PhD.

MORVAY, Karol, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

4B17 +421 2 6729 1485
 
NEŽINSKÝ, Eduard, doc. Ing., PhD.

NEŽINSKÝ, Eduard, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

4B34 +421 2 6729 1454
 
KALIŠ, Richard, Ing., PhD.

KALIŠ, Richard, Ing., PhD.

tajomník katedry

odborný asistent

4B.43 +421 2 6729 1493
 
MAÁROVÁ, Katarína

MAÁROVÁ, Katarína

sekretárka

4B48 +421 2 6729 1486