• Sme kolektív učiteľov a výskumníkov, ktorým záleží na riešení aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov a výziev.

  • Budúcnosť našej spoločnosti nám nie je ľahostajná. Naše nadšenie pre objavovanie nových poznatkov sa snažíme preniesť aj na našich študentov.
  • Do výučby prinášame najnovšie poznatky z medzinárodného  ako aj vlastného výskumu.
  • Zabezpečujeme predmety, ktoré rozvíjajú u študentov ekonomické myslenie, empirickú ekonómiu a prácu s dátami a štatistikou, čo im dáva významnú konkurenčnú výhodu na trhu, a vedia sa uplatniť vo viacerých odboroch.

dsc02577