Opravné štátne skúšky sa uskutočnia 27. 8. 2020 pre študentov všetkých študijných programov, vrátane študijného programu Ekonómia a právo (predmet Národohospodárske náuky a obhajoba záverečnej práce na NHF). Štátne skúšky pre študentov študijného programu Ekonómia a právo (Správne právo a obhajoba záverečnej práce na PRAF) sa uskutočnia v termíne od 24.8. do 26.8.2020.

Napriek súčasnej situácii, aj v tomto roku sa 12. júna 2020 podarilo zorganizovať fakultné kolo ŠVOČ na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prostredníctvom MS Teams štyria študenti 1. stupňa a šiesti študenti 2. stupňa odprezentovali svoje práce.