Načítavam stránku...

Milí študenti, z dôvodu dištančného štúdia v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 bol upravený harmonogram akademického roka 2019/2020. Ktorý si môžete v prehľadnej tabuľke pozrieť tu.

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na cudzie jazyky v letnom semestri 2019/2020 sa uskutoční dňa 28. 1. 2020 v čase od 8,00 do 23,59 prostredníctvom systému AIS.

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na telovýchovné aktivity v letnom semestri 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 1. 2. až 4. 2. 2020 od prostredníctvom systému AIS.

POZOR INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV NHF
 
Všetci študenti NHF, ktorí sa prihlásili na rozvrh letného semestra na cudzie jazyky budú hromadne odhlásení, nakoľko zverejnený rozvrh v AIS je ešte len pracovnou verziou. Termín, od kedy sa bude možné prihlásiť na rozvrh letného semestra bude zverejnený na stránke NHF v najbližších dňoch.

Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave ponúka študentom všetkých fakúlt EU v LS predmet PROSEMINÁR Z MATEMATIKY.

Vážené študentky, vážení študenti,

Do dnešného dňa viaceré katedry na Univerzite Komenského potvrdili, že v týždni 16.12.2019-20.12.2019 nebudú realizovať prednášky (KRPKCP, KTPSV, UPITPDV, KFP, KTPKK, KMPMV, UEV, KPPPSZ). Sledujte prosím webové stránky príslušných katedier alebo ústavov (nielen tých, ktoré túto informáciu potvrdili do dnešného dňa) týkajúce sa spresnenia tejto informácie. Zrušenie prednášok nemá vplyv na vopred dohodnuté aktivity, napr. priebežné skúšanie, semináre, a ani na rozsah prebratej matérie.

 

Partneri fakulty