Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave (ďalej AS NHF) týmto v súlade so Zásadami volieb AS NHF EU v Bratislave (Vnútorný predpis č. 7/2023), vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF na volebné obdobie 2022 – 2026 a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Oznamujeme týmto všetkým študentom denného štúdia FPM, OF, NHF, a FHI (NJ ako 1.CJ – kurz č. 12), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v akademickom roku 2023/2024 (kurz. č. 12) bude nemecká učebnica s cvičebnicou:

  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0 (pre kurzy č. 12 a 13)
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7 (pre kurzy č. 12 a 13)
  • Kde si učebnicu kúpite:       Predajňa OXICO

                                                     Panónska cesta 6

                                                     Bratislava, 851 04

                                                     Telefón: 02/672 830 20

 

  • Kedy:                                     Po - Pia: 8:00 – 16:30

 

Upozornenie:

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

                                                                       Sekretariát Katedry nemeckého jazyka

                                                                       Fakulta aplikovaných jazykov EU v Ba