Načítavam stránku...
MenoOddeleniePozíciaKontaktné informácie
vedúci katedry
Oddelenie podnikateľských financií
profesor
3B.21
+421 2 6729 1321
...
prorektor pre rozvoj univerzity
Oddelenie podnikateľských financií
profesor
E3.11
+421 2 6729 5361
...
Oddelenie podnikateľských financií
docent
3B.04
+421 2 6729 1352
...
vedúci oddelenia, zástupca vedúceho katedry pre rozvoj vedy
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
3B.34
+421 2 6729 1344
...
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
3B.03
+421 2 6729 1352
...
Oddelenie podnikateľských financií
docent
1C.26
+421 2 6729 1146
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.06
+421 2 6729 1316
...
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
3B.12
+421 2 6729 1332
...
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
1C.28
+421 2 6729 1146
...
tajomníčka katedry
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
3B.36
+421 2 6729 1386
...
Oddelenie podnikateľských financií
odborný asistent
3B.34
+421 2 6729 1344
...
vedúca oddelenia
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
docent
3B.20
+421 2 6729 1320
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
profesor
3B.32
+421 2 6729 1374
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
docent
3B.10
+421 2 6729 1347
...
tajomník oddelenia, katedrový koordinátor AISu a katedrovej web stránky
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
odborný asistent
3B.40
+421 2 6729 1340
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
odborný asistent
3B.09
+421 2 6729 1359
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
odborný asistent
3B.43
+421 2 6729 1363
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
odborný asistent
1C.28; 2B41
+421 2 6729 1146
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
odborný asistent
1C.26
+421 2 6729 1146
...
vedúca oddelenia
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
docent
3B.13
+421 2 6279 1333
...
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
docent
2B.38, 3B.41
+421 2 6729 1288
+421 2 6729 1304
...
prorektorka pre manažovanie akademických projektov
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
docent
E3.26, 3B.15
+421 2 6729 5375
+421 2 6729 1395
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.09
+421 2 6729 1359
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.03
+421 2 6729 1383
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.43
+421 2 6729 1363
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.03
+421 2 6729 1383
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.12
+421 2 6279 1332
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
odborný asistent
3B.07
+421 2 6729 1310
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
interný doktorand
3B.06
+421 2 6729 1316
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
interný doktorand
3B.31
+421 2 6729 1381
...
sekretariát katedry
3B.23
+421 2 6729 1321
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
interný doktorand
3B.31
+421 2 6729 1381
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
interný doktorand
3B.31
+421 2 6729 1381
...
Oddelenie podnikateľských financií
_UE_HOSPROF
...
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
interný doktorand
3B.31
+421 2 6729 1381
...
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
interný doktorand
3B31
+421 2 6729 1381
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?