KUŠNÍROVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

KUŠNÍROVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

docentka

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

1C.28, 2B38 +421 2 6729 1146
 
PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

referentka

referát pre študijné programy 2. ročníka 1. stupňa (bakalárskeho) - okrem EaP

 2B.17 +421 2 6729 1255
 
LAURENČÍKOVÁ, Dáša

LAURENČÍKOVÁ, Dáša

študijná referentka

referát pre všetky ročníky 2. stupňa (inžinierskeho)

2B.44 +421 2 6729 1416
{/dgcontactinfo}
ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

referentka zahraničných vzťahov

referát pre všetky ročníky ŠP v cudzích jazykoch; študentské mobility; dvojité a spoločné diplomy

2B.15 +421 2 6729 1245
  
MAJTANOVÁ, Anna, Mgr.

MAJTANOVÁ, Anna, Mgr.

študijná referentka

referát pre ŠP 3. a 4. ročníka 1. st. (bakalárskeho) - okrem EaP; prijímacie konanie na 2. st.

2B46 +421 2 6729 1271
   
HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka

referát pre ŠP 1. ročníka 1.st. (bakalárskeho) a pre všetky ročníky EaP; prijímacie konanie na 1.st.

referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov 2B.15 +421 2 6729 1210

Úradné hodiny

Deň Hodiny
Pondelok: 9:00 - 11:00     13:00 - 14:00
Utorok: 9:00 - 11:00     13:00 - 14:00
Streda: 12:30 - 15:00
Štvrtok: 9:00 - 11:00     13:00 - 14:00