KUŠNÍROVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

KUŠNÍROVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

odborná asistentka

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

1C.28, 2B38 +421 2 6729 1146
 
PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

referentka

referát pre študijné programy 1. ročníka 1. stupňa (bakalárskeho) DŠ a EŠ (okrem EaP)

 2B.17 +421 2 6729 1255
 
LAURENČÍKOVÁ, Dáša

LAURENČÍKOVÁ, Dáša

študijná referentka

referát pre všetky ročníky 2. stupňa (inžinierskeho) DŠ a EŠ

2B.44 +421 2 6729 1416
SISKOVÁ, Jana, Mgr.

SISKOVÁ, Jana, Mgr.

študijná referentka

referát pre študijné programy 2., 3. a 4. ročníka 1. stupňa (bakalárskeho) DŠ a EŠ (okrem EaP)

2B.46 +421 2 6729 1271
ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

referentka zahraničných vzťahov

referát pre všetky ročníky ŠP v cudzích jazykoch; študentské mobility; dvojité a spoločné diplomy

2B.15 +421 2 6729 1245
  
HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka

referát pre všetky ročníky 1. stupňa DŠ a EŠ ŠP EaP; prijímacie konanie na všetky programy 1. stupňa

2B.15 +421 2 6729 1210
 
KOUTNÁ, Ivana, Mgr.

KOUTNÁ, Ivana, Mgr.

študijná referentka

referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov; prijímacie konanie na všetky programy 2. stupňa

2B19 +421 2 6729 1424
  

Úradné hodiny

Deň Hodiny
Utorok: 08:30 - 11:30
Streda: 12:30 - 14:30
Štvrtok: 08:30 - 11:30