KUŠNÍROVÁ, Jana, Ing., PhD.

KUŠNÍROVÁ, Jana, Ing., PhD.

odborná asistentka

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

1C.28, 2B38 +421 2 6729 1146
 
PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

referentka

referát pre študijné programy 1. ročníka 1. stupňa denného a externého Bc. štúdia (okrem EaP)

2B.17 +421 2 6729 1255
 
LAURENČÍKOVÁ, Dáša

LAURENČÍKOVÁ, Dáša

študijná referentka

referát pre všetky študijné programy 2. stupňa denného a externého inžinierskeho štúdia

2B.44 +421 2 6729 1416
SISKOVÁ, Jana, Mgr.

SISKOVÁ, Jana, Mgr.

študijná referentka

referát pre študijný program EaP; referát pre 2. a 3. ročník denného a externého Bc. štúdia

2B.46 +421 2 6729 1271
ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

ŠIPOŠOVÁ, Jana, Mgr.

referentka zahraničných vzťahov

referát pre všetky ročníky študijnych programov v cudzom jazyku

2B.15 +421 2 6729 1245
  
HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka

2B.15 +421 2 6729 1210
  

Úradné hodiny

DeňHodiny
Pondelok: 08:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
Utorok: 08:30 - 11:00
Streda: 12:30 - 14:30
Štvrtok: 08:30 - 11:00