HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka

referát pre ŠP 1. ročníka 1.st. (bakalárskeho) a pre všetky ročníky EaP; prijímacie konanie na 1.st.

referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov 2B.15 +421 2 6729 1210
 
MAJTANOVÁ, Anna, Mgr.

MAJTANOVÁ, Anna, Mgr.

študijná referentka

referát pre ŠP 2., 3. a 4. ročníka 1. st. (bakalárskeho) - okrem EaP; prijímacie konanie na 2. st.

2B46 +421 2 6729 1271
 
PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

referentka

referát pre všetky študijné programy 2. stupňa (inžinierskeho) štúdia

 2B.17 +421 2 6729 1255
 

 

Úradné hodiny- kontaktné centrum v miestnosti 2B.09

 

Deň Hodiny
Pondelok: 8:30 - 15:30
Utorok: 8:30 - 15:30
Streda: 8:30 - 15:30
Štvrtok: 8:30 - 15:30
Piatok: 8:30 - 12:30