letak brozura dps 2020

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.