Informácia pre študentov končiacich štúdium v AR 2019/2020 – Rámcový harmonogram prípravy ponuky a prihlasovania sa na témy záverečných prác na AR 2019/2020

Harmonogram:

a)      do 29.11.2019 Návrh vlastných bakalárskych a diplomových tém študentmi

b)      do 6.12.2019 Návrh bakalárskych a diplomových tém školiteľmi

c)      do 10.1.2020 Schválenie všetkých záverečných prác na katedre

d)      do 20.1.2020 Zadanie všetkých záverečných prác vrátane zadania do AIS

e)      od 27.1.2020 Prihlasovanie študentov na témy

Objednávka na tlač a termoväzbu záverečnej práce študentov EU v Bratislave priamo z Akademického informačného systému - AiS2

Žiadosť o vypísanie témy záverečnej práce v cudzom jazyku