Pozývame Vás na prednášku Finančná analýza, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. 3. 2024 o 17:00 hod v miestnosti 3C02.

Pozývame Vás na prednášku Digitalizácia investičného poradenstva, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. 3. 2024 o 15:15 hod. v miestnosti 3C02.

Pozývame vás na prednášku Kybernetická bezpečnosť v Swiss Re, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. 2. 2024 o 15:15 hod. v miestnosti 3C02.

Pozývame vás na prednášku Firemné bankovníctvo, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. 2. 2024 o 17:00 hod. v miestnosti 3C02.

Pozývame Vás na prednášku Treasury, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15. februára 2024 o 17:00 hod v miestnosti 3C.02.

Pozývame Vás na prednášku Národná banka Slovenska a podpora inovácií na finančnom trhu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15. 2. 2024 o 15:15 hod. v miestnosti 3C02.

Aj v tomto roku naša katedra KBMF uvítala advent športovým večerom so študentmi zakončený ochutnávkou kapustnice za sprievodu karaoke v podaní študentov špecializácie Finančné trhy a investovanie/Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo.

Nálada bola unikátna – ako vždy.

Na zasadnutí Kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 18. októbra 2023 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., slávnostne odovzdal Medailu Imricha Karvaša doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, PhD., ako najvyššie ocenenie udeľované EU v Bratislave významným osobnostiam.

Vidieť hviezdy na nebi sa stáva čoraz ťažším a preto aj vzácnym. Som šťastná, že pár hviezd z nebeskej oblohy dopadlo aj medzi nás. Pri každom takomto dopadnutí si môžeme zároveň aj niečo priať. Sme hrdí na náš kolektív.

Srdečne gratulujeme prof. Ing. Štefanovi Lyócsovi, PhD.Ing. Andrejovi Cupákovi, PhD. k Cene rektora EU v Bratislave za publikovanie článkov v kvalitných žurnáloch v minulom roku.