Záujemcovia o publikáciu Investovanie na finančných trhoch od autorov Božena Chovancová a kolektív si ju môžu zakúpiť vo vydavateľstve Sprint - prostredníctvom tohto linku

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí nevyužili možnosť návrhu vlastnej témy si môžu v termíne od 20.1.2021 do 26.1.2021 v AIS pozrieť zoznam všetkých ponúkaných záverečných prác pre vybraný študijný program. 

Prihlasovanie na témy všetkých záverečných prác bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom systému AIS v termíne od 27.1. 2021 do 2.2.2021, vrátane.

Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sedemnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za úspešnú prácu v oblasti študentskej a vedeckej činnosti a za úspešnú reprezentáciu univerzity v športovej oblasti v roku 2020. Medzi študentmi ocenenými za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu je aj študentka študijného programu Bankovníctvo Claudia Kronková. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Ocenenie študentov pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky interný seminár “Práca v STATA-e”  

 

Lektor: Andrej Cupák a Boris Fišera

Miesto: 3B19 a MS / Teams (tím „NHF Práca v STATA-e)

Čas: 12.11.2020 o 17.00 h

 

Práca v Stata-e

 

 

Študenti I. stupňa štúdia – študijný program FBI

Študentom 2. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. z Katedry financií. Informácie ohľadom daného predmetu boli zaslané hromadnou poštou emailom prostredníctvom AIS. 

Študentom 3. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet vedúci bakalárskej práce.

 

Študenti II. stupňa štúdia – študijný program BAN

Študentom bude udeľovať hodnotenie za tento predmet vedúci diplomovej práce na základe Potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe vystaveného inštitúciou, v ktorej sa prax realizovala, a na základe Záverečnej správy z odbornej praxe.

 

 

Nová publikácia Manažment portfólia v kolektívnom investovaní od autorov doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. a prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. zaujme nielen odbornú verejnosť, ale všetkých nadšencov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti z oblasti kolektívneho investovania. Cieľom publikácie je prispieť k zvýšeniu finančnej gramotnosti, ktorá je nevyhnutnou súčasťou kolektívneho investovania. 

manazment portfolia

Aj tento rok sme sa so študentmi špecializácie BAN rozlúčili so zimným semestrom športovým večerom v telocvični Horský park. Záver akcie bol spojený s degustáciou vianočnej kapustnice. Tešíme sa na budúci rok. 

Vaša KBMF

kapustnica

Vážení študenti,

dovoľujeme si s vami zdieľať príbehy niektorých absolventov štúdia na KBMF.

 

Peter Lukačovič

Absolvent študijného programu Bankovníctvo pracoval od februára 2015 v spoločnosti Bloomberg v London City na pozícii Graduate Analysts for Fundamentals. Jeho slovami:

"Tie roky v Londýne uplynuli veľmi rýchlo a veľa som sa v Bloombergu naučil, keď som neskôr postúpil na analytika akciových trhov so zameraním na bankový sektor.

V apríli tohto roku som sa rozhodol hľadať novú výzvu a dal výpoveď s vidinou nájdenia si práce vo finančnom centre na opačnom konci sveta, v austrálskom Sydney. Prvé mesiace som sa pripravoval na posledný level CFA skúšky. Tú som úspešne spravil (s výsledkom lepším ako 92% svetových uchádzačov) a po 3 rokoch driny som od septembra konečne akreditovaný CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Od septembra tiež pracujem v jednej z top investičných bánk sveta - Macquarie Group, so zameraním sa na modelovanie finančného rizika a riadenie likvidity banky. Som veľmi rád, že môžem konečne uplatniť poznatky a skúsenosti získané aj na NHF."

Lukacovic

Adrián Nagy

Obhájil na katedre v júni 2019 bakalársku prácu “Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému”. V súčasnosti študuje Master program v odbore Banking and Finance na Utrecht School of Economics, Utrecht University. Na domovskú katedru nezanevrel a podelil sa s nami o svoje stretnutie s profesorom Josephom Stiglitzom, na záver ktorého mu venoval aj podpis jeho novej publikácie People, Power and Profits.

Stiglitz