Načítavam stránku...

Aj tento rok sme sa so študentmi špecializácie BAN rozlúčili so zimným semestrom športovým večerom v telocvični Horský park. Záver akcie bol spojený s degustáciou vianočnej kapustnice. Tešíme sa na budúci rok. 

Vaša KBMF

kapustnica

Vážení študenti,

dovoľujeme si s vami zdieľať príbehy niektorých absolventov štúdia na KBMF.

 

Peter Lukačovič

Absolvent študijného programu Bankovníctvo pracoval od februára 2015 v spoločnosti Bloomberg v London City na pozícii Graduate Analysts for Fundamentals. Jeho slovami:

"Tie roky v Londýne uplynuli veľmi rýchlo a veľa som sa v Bloombergu naučil, keď som neskôr postúpil na analytika akciových trhov so zameraním na bankový sektor.

V apríli tohto roku som sa rozhodol hľadať novú výzvu a dal výpoveď s vidinou nájdenia si práce vo finančnom centre na opačnom konci sveta, v austrálskom Sydney. Prvé mesiace som sa pripravoval na posledný level CFA skúšky. Tú som úspešne spravil (s výsledkom lepším ako 92% svetových uchádzačov) a po 3 rokoch driny som od septembra konečne akreditovaný CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Od septembra tiež pracujem v jednej z top investičných bánk sveta - Macquarie Group, so zameraním sa na modelovanie finančného rizika a riadenie likvidity banky. Som veľmi rád, že môžem konečne uplatniť poznatky a skúsenosti získané aj na NHF."

Lukacovic

Adrián Nagy

Obhájil na katedre v júni 2019 bakalársku prácu “Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému”. V súčasnosti študuje Master program v odbore Banking and Finance na Utrecht School of Economics, Utrecht University. Na domovskú katedru nezanevrel a podelil sa s nami o svoje stretnutie s profesorom Josephom Stiglitzom, na záver ktorého mu venoval aj podpis jeho novej publikácie People, Power and Profits.

Stiglitz

 

 

Ing. Boris Fišera, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.) úspešne publikoval v ko-autorstve s prof. Romanom Horváthom, PhD. (IES FSV Karlova Univerzita, Praha) a doc. Martinom Meleckým, PhD. (Svetová Banka) výskumnú štúdiu zameranú na skúmanie efektov implementácie Baselu III na úverovanie SME v rozvíjajúcich sa krajinách.

Štúdia je v plnom znení dostupná TUTO.

Oznam je určený pre denných študentov:

2. ROČNÍK I. STUPEŇ a 1. ROČNÍK II. STUPEŇ,

ako aj pre externých študentov:

3. ROČNÍK I. STUPEŇ A 2. ROČNÍK II. STUPEŇ

Študent si môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce, pričom sa má poradiť s potenciálnym osloveným školiteľom. Témy sa nahlasujú na sekretariáte Katedry bankovníctva a medzinárodných financií - poslaním vyplneného FORMULÁRA na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia KBMF boli za svoju výskumnú a publikačnú činnosť ocenení Cenou EUBA za publikačnú činnosť 2018 udeľovanú každoročne nezávislou komisiou významných odborníkov pod záštitou rektora EUBA.

Autorský kolektív Jana Kotlebová, Mária Širaňová (obe KBMF) a Roman Horváth (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates publikovaný v časopise Journal of Financial Stability získali najvyššie ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

Autor Štefan Lyócsa (KBMF) v spolupráci s Eudardom Baumöhlom, Tomášom Výrostom (OF EUBA) a Evženom Kočendom (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets publikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications takisto získali ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

Všetkým členom KBMF srdečne gratulujeme a prajeme im veľa zdaru v ich ďalšej vedeckej činnosti.

Bližšie informácie sú dostupné na tejto internetovej adrese. 

Ako už sa v posledných rokoch stalo zvykom, aj Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa podieľa na vzdelávaní našich najmenších spoluobčanov. V utorok 16.7. sa pod vedením doc. Ing. Petra Árendáša PhD. konala v rámci "Detskej ekonomickej univerzity 2019 v anglickom jazyku" prednáška s názvom "Investovanie pre deti". 

Autorský kolektív v zložení Valéria Némethová (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja), Mária Širaňová (Katedra bankovníctva a medzinárodných financií) a Miroslav Šipikal (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja) publikovali vedecký článok na tému "Public support for firms in lagging regions - evaluation of innovation subsidy in Slovakia" v renomovanom vedeckom žurnáli Science and Public Policy vydávanom nakladateľstvom Oxford University Press. 

Vážení študenti,

v prílohe nájdete otázky pre inžinierske (št. program Bankovníctvo) štátne skúšky pre ak. rok 2018/2019. 

Vaša KBMF

Inžinierske štátne skúšky (program Bankovníctvo)

Inžinierske štátne skúšky (program Bankovníctvo) - Mikroekonómia a Makroekonómia

Bakalárske štátne skúšky (program FBI) - aktualizované!

Bakalárske štátne skúšky (program FBI) - Národohospodárske náuky - aktualizované!

Po dvoch ročníkoch európskeho kola súťaže Rotman Trading Competition (RETC 2016, 2018) v Ríme a dvoch ročníkoch svetového kola v Toronte (RITC 2017, 2018), kedy sme úspešne reprezentovali II. stupeň štúdia študijného programu Bankovníctvo (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., sme sa opäť otvorili svetovej konkurencii.

Vážení študenti,

aj tohto roku si môžete navrhnúť vlastnú tému záverečnej (diplomovej, bakalárskej) práce. Harmonogram prípravy ponuky tém záverečných prác je dostupný na nasledujúcom ozname.

Formulár návrhu témy záverečnej práce je dostupný online na tomto odkaze. Vyplnený formulár je potrebné odovzdať podľa pokyton na Sekretariáte KBMF.

Vaša KBMF

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?