Prezentáciu záverečnej práce, ktorú viedol školiteľ z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, v dĺžke trvania 5-7 min si študent pripraví elektronicky v programe Microsoft Power Point. Zameria sa v nej najmä na cieľ, metodiku a závery práce. Prezentáciu záverečnej práce nie je potrebné k štátnej záverečnej skúške tlačiť. Pripravený súbor elektronicky odošle do stanoveného termínu nasledovne:

So zármutkom v srdci sa lúčime s našou priateľkou, skvelou kolegyňou, príjemnou pani učiteľkou, docentkou. Navždy nám zostane v pamäti jej usmievavá tvár, vždy pozitívne naladená žienka so zvonivým hlasom. Ďakujeme Danka.

 

Členovi Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Ing. Andrejovi Cupákovi, PhD. bola za publikáciu - TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian: Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie rektorom EU v Bratislave udelená Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2020 a to v kategórii Články v domácich a zahraničných časopisoch.

phoca thumb l kolegiumr doc svoc publikacie 22092021 2836

Srdečne gratulujeme!