Členovi Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Ing. Andrejovi Cupákovi, PhD. bola za publikáciu - TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian: Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie rektorom EU v Bratislave udelená Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2020 a to v kategórii Články v domácich a zahraničných časopisoch.

phoca thumb l kolegiumr doc svoc publikacie 22092021 2836

Srdečne gratulujeme!

 

Študenti I. stupňa štúdia – študijný program FBI 

Študentom 2. a 3. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD. z Katedry financií. Informácie ohľadom daného predmetu budú zasielané v prvom týždni výučby hromadnou poštou emailom prostredníctvom AIS. Ďalšia komunikácia bude prebiehať online v prostredí MS Teams v skupine s názvom „Odborná prax 1. stupeň“.

Záujemcovia o publikáciu Investovanie na finančných trhoch od autorov Božena Chovancová a kolektív si ju môžu zakúpiť vo vydavateľstve Sprint - prostredníctvom tohto linku

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí nevyužili možnosť návrhu vlastnej témy si môžu v termíne od 20.1.2021 do 26.1.2021 v AIS pozrieť zoznam všetkých ponúkaných záverečných prác pre vybraný študijný program. 

Prihlasovanie na témy všetkých záverečných prác bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom systému AIS v termíne od 27.1. 2021 do 2.2.2021, vrátane.

Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sedemnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za úspešnú prácu v oblasti študentskej a vedeckej činnosti a za úspešnú reprezentáciu univerzity v športovej oblasti v roku 2020. Medzi študentmi ocenenými za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu je aj študentka študijného programu Bankovníctvo Claudia Kronková. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Ocenenie študentov pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky interný seminár “Práca v STATA-e”  

 

Lektor: Andrej Cupák a Boris Fišera

Miesto: 3B19 a MS / Teams (tím „NHF Práca v STATA-e)

Čas: 12.11.2020 o 17.00 h

 

Práca v Stata-e