GOMBALOVÁ, Silvia

GOMBALOVÁ, Silvia

referát pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť, administrátor projektov

2B.09 +421 2 6729 1273