Gratulujeme Bc. Kataríne Vítekovej, študentke 2. ročníka Ing. štúdia, odbor verejná správa a regionálny rozvoj k skvelému 3. miestu vo fakultnom kole študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) 2021! Katarína písala prácu na tému "Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov", ktorej školiteľom bol doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. Prinášame aj krátky rozhovor.

Gratlujeme Katarína k skvelému výsledku. O čom bola Vaša práca a aké boli jej výsledky?

Cieľom práce bolo zistiť, ako vplývajú lyžiarske strediská na ceny ubytovacích zariadení. Myslím, že práca môže byť prínosom pre domácnosti, ako tzv. investičný kompas, kde kúpiť nehnuteľnosť za účelom krátkodobého prenájmu, a tiež napríklad miestnym samosprávam ako pomôcka pri rozhodovaní o výške daňového zaťaženia.

Výsledky boli zaujímavé. Pomocou hedonického cenového modelu sme zistili, že ak sa ubytovanie nachádza do 10 km od lyžiarskeho strediska, zvyšuje to cenu prenájmu. Je však rozhodujúce ako je dané ubytovanie vzdialené. Inak lyžiarske stredisko vplýva na cenu ubytovania do 300 m (v tomto prípade sa výsledná cena zvýši o 62,38% v zimnom období a v letnom o 52,54%) a inak je to pri vzdialenosti od 500 do 800 m (v tomto prípade sa cena zvýši o 34,22% v zimnom období a 30,10% v letnom období). Tiež dôležitú úlohu zohráva aj veľkosť strediska. Inak bude ovplyvňovať ceny prenájmov lyžiarske stredisko Jasná a inak to bude v prípade malého strediska ako je lyžiarske stredisko Cigeľ. Toto tvrdenie sa nám aj potvrdilo v našej práci. Zistili sme že ak sa ubytovanie nachádza do 10km od lyžiarskeho strediska s viac ako 10 zjazdovkami výrazne to vplýva na výslednú cenu ubytovania ( v zime o 23,14% a v lete o 24,85%).

Ako prebiehala obhajoba?

Obhajoby prebiehali online a bolo zvolené poradie podľa stupňa štúdia a  ja som išla úplne posledná. Čakala som teda 6 hodín, kým som sa dostala na rad. Prišli ma však online podporiť moje spolužiačky a môj školiteľ a to ma veľmi potešilo. Aj to malo určite vplyv na moje prezentovanie. :-)

Ako hodnotíte svoje umiestnenie?

Ja som veľmi spokojná, že sa mi podarilo umiestniť. Som rada, že sa mi podarilo niečo dosiahnuť počas štúdia na univerzite. Nemôžem si však všetky zásluhy nechať len pre seba. Mala som veľmi dobrého školiteľa, ktorý mi vedel vždy dobre poradiť na čo sa napríklad v práci viacej zamerať, a to sa potom odrazilo aj na kvalite mojej práce. Mám pocit, že mi niekedy veril viac ako ja sama sebe. :-)

Koľko študentiek a študentov sa zúčastnilo fakultného kola ŠVOČ?

Na prvom stupni bolo ak si správne pamätám 8 študentov, a na druhom stupni 5. Porota sa vyjadrila pri hodnotení, že sa každým rokom práce zlepšujú, takže zvoliť poradie bolo pre nich náročné a rozdiely v hodnoteniach boli podľa nich v minimálnom počte bodov.

Prečo by sa podľa Vás mali študentky a študenti zapájať do ŠVOČ?

Myslím si, že je veľmi dobré mať takúto skúsenosť, či už je to kvôli prezentačným zručnostiam alebo kvôli štylistike písania vedeckej práce. Pre mňa to bolo obohacujúce práve kvôli týmto faktorom. Človek vychádza z komfortnej zóny a urobí pre svoje vzdelanie niečo viac ako minimum, ktoré je potrebné na splnenie podmienok pre absolvovanie štúdia. Okrem toho sú prvé tri miesta aj finančne ohodnotené a tiež zúčastnení získavajú tri kredity, čo si myslím, že môže byť motivačné. :-)

 

 

POZÝVAME:

Online Festival analytických jednotiek prebehne prostredníctvom platformy Webex na týchto adresách:

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 454 4845

Password: DmC3nbGYt28

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 630 1106

Password: 6P2Dq7X83mT

Na festivale budú mať príspevky členovia katedry:

doc. Ing. Štefan Rehák PhD. (Exploratívna priestorová analýza) PIATOK 19.3.2021 09:00 - 10:00

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. (Optimálna výška (projektových) grantov) PIATOK 19.3.2021 10:00 - 11:00

+ festival otvorí naša absolventka, Ing. Veronika Ferčíková, PhD.

HARMONOGRAM

Zaujíma Ťa, ako vplýva zmena klímy na život v mestách? Ako to môže ovplyvniť zdravie obyvateľov, stav budov a konanie samosprávy mesta? A toto všetko sa dozvedieť na príklade SLOVENSKÉHO mesta, dokonca v jeho jednotlivých častiach? Príď si vypočuť prednášku jednej z členov autorského kolektívu štúdie 

Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

p. Streberovej z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislava a môžeš sa jej aj spýtať, čo ťa v tejto téme zaujíma.

KEDY a KDE?  

UTOROK 8.12.2020 o 14,00 hodine online. Keď sa chceš zúčastniť, ozvi sa na najneskôr do utorka 13,00 hodiny. Prezentácia bude trvať 1 hodinu a bude na MS Teams na NHF_Ekonomia zivotneho prostredia.  

NISPAcee Projects

Všeobecným cieľom projektu PAQUALITY je zvyšovanie kvality výučby v odboroch verejná správa (za EUBA NHF odbor verejná správa a regionálny rozvoj). Jedným z výstupov, resp. nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je výmena medzinárodných skúseností za účelom prípravy odboru pre možnú medzinárodnú akreditáciu. Z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na ňom participujú: Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko, Elena Žárska. V rámci doterajšej činnosti sme vykonali nasledovné aktivity (v angličtine):


Stretnutia/semináre:
- 23 November 2018 transnational project meeting in Bratislava (Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko)
- 25 May 2019 project meeting in Prague (Tomáš Jacko)
- 15 November 2019 Transnational project meeting in Ljubljana (Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko)

 

Doterajšie výstupy (Outputs):


Output O1: Assessment of methodology and materials of public administration teaching and its relevance for practice
- Collection of data from university websites
- Processing the data, writing and reviewing the written document Public
- Administration Education in Slovakia: a country report prepared for the intellectual
output 01
- Collection of data from alumni, postgraduate students and employers
- Processing the data, writing and reviewing the written document Assessment of
- Methodology and Materials of PA Teaching and its Relevance for Practice                                                                                                                                                          - The analysis of practical relevance of programme competencies

Output O2: Open platform for quality sharing in public administration education
- Sharing information with other project partners

- Reading and reviewing Assessment of Methodology and Materials of PA Teaching and its Relevance for Practice of project partners

Output O3: Methodological framework for quality improvement of project partners
- Writing self-evaluation study for a quality enhancement of involved PA programs at the University of Economics
- Evaluation of 2 self-evaluation studies for a quality enhancement of involved PA programs – Varna Free University and University of Pavol Jozef Šafárik, Košice

Output O4: Qualitative and quantitative analyses of interactions of the created network
- Inviting selected programs included in the project database for an external evaluation of their quality. Programs were asked to complete an initial questionnaire developed
by project partners.

NISPAcee Projects

Študenti 4. ročníka boli v rámci predmetu Regionálna ekonómia a politika 2 dňa 16.4.2019 na exkurzii v Campus City, v jednom z najväčších co-workingových priestorov v Bratislave. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom co-worku za ústretovosť a umožnenie prehliadky. Špeciálna vďaka patrí Terézii Kmecovej, ktorá nás počas celej exkurzii sprevádzala a vysvetľovala zmysel fungovania co-worku, aké typy start-upov sa k nim hlásia a ako ich podporujú a v neposlednom rade nám vysvetlila ako je možné sa k nim dostať.

 

 

Todova foto

15.4.2019 sa uskutočnila diskusia s novinárkou Denníka N, Monikou Tódovou. 

Na predmet Etika, korupcia a transparentnosť prijala pozvanie novinárka a reportérka Denníka N, držiteľka ocenenia Biela vrana, Monika TÓDOVÁ.

Diskutovali sme nielen o týchto témach:

  • práca investigatívnej novinárky
  • Bašternák, Kočner, Kaliňák
  • vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka
  • transparentnosť médií na Slovensku
  • Slovensko a boj proti korupcii 

Monika Tódová sa venuje domácej politike a investigatíve. Len za posledné obdobie priniesla niekoľko významných odhalení ako svedectvo policajtov o únose Vietnamca vládnym špeciálom, rozhovor s bývalým vyšetrovateľom Gorily, či informáciu že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik nepodal v kauzách, ktoré dozoroval, ani jednu obžalobu. Aktuálne sa venuje a píše o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka.