Gratulujeme Bc. Kataríne Vítekovej, študentke 2. ročníka Ing. štúdia, odbor verejná správa a regionálny rozvoj k skvelému 3. miestu vo fakultnom kole študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) 2021! Katarína písala prácu na tému "Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov", ktorej školiteľom bol doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. Prinášame aj krátky rozhovor.

 

POZÝVAME:

Online Festival analytických jednotiek prebehne prostredníctvom platformy Webex na týchto adresách:

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 454 4845

Password: DmC3nbGYt28

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 630 1106

Password: 6P2Dq7X83mT

Na festivale budú mať príspevky členovia katedry:

doc. Ing. Štefan Rehák PhD. (Exploratívna priestorová analýza) PIATOK 19.3.2021 09:00 - 10:00

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. (Optimálna výška (projektových) grantov) PIATOK 19.3.2021 10:00 - 11:00

+ festival otvorí naša absolventka, Ing. Veronika Ferčíková, PhD.

HARMONOGRAM

Zaujíma Ťa, ako vplýva zmena klímy na život v mestách? Ako to môže ovplyvniť zdravie obyvateľov, stav budov a konanie samosprávy mesta? A toto všetko sa dozvedieť na príklade SLOVENSKÉHO mesta, dokonca v jeho jednotlivých častiach? Príď si vypočuť prednášku jednej z členov autorského kolektívu štúdie 

Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

p. Streberovej z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislava a môžeš sa jej aj spýtať, čo ťa v tejto téme zaujíma.

KEDY a KDE?  

UTOROK 8.12.2020 o 14,00 hodine online. Keď sa chceš zúčastniť, ozvi sa na najneskôr do utorka 13,00 hodiny. Prezentácia bude trvať 1 hodinu a bude na MS Teams na NHF_Ekonomia zivotneho prostredia.