Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v prílohe nájdete zaradenie na jednotlivé dni a komisie s uvedením poradia na Bc. štátne skúšky v termínoch od 19.6. 2023 do 21.6.2023 vrátane.  Presný časový harmonogram bude zverejnený v AISe dňa 9.6.2023. Prosíme dostavte sa na štátnu skúšku najneskôr 15 minPRED časom uvedeným v AISe. 

PRÍLOHA

Pozvanie na diskusiu v rámci predmetu Verejná politika 1 (odbory Manažment verejných politík, Aplikovaná ekonómia) prijal Grigorij Mesežnikov - politický analytik a prezident Inštitútu pre verejné otázky. Medzi jeho posledné publikácie patrí napríklad Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku. Diskusia sa bude týkať aktuálnych tém s dopadmi na verejnú politiku na Slovensku: vývoj politického režimu v Rusku, vojna na Ukrajine, predčasné voľby na Slovensku.

Diskusia sa uskutoční v utorok, 25. 4. 2023 v čase 17:00 - 18:30 v prednáškovej miestnosti D110, budova Národohospodárskej fakulty EUBA.

Diskusiu vedie Tomáš Jacko, PhD. z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Diskusia je otvorená pre všetkých študentov a zamestnancov EUBA.

 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 3 podujatia:
 
  1. prednášku o udržateľnom rozvoji Bratislavy v anglickom jazyku 8.11.2022; 10:30 - 13:30; miestnosť 2.B.50 (viď pozvánka)
  2. seminár o web scrappingu v R - 9.11.2022; 11:00 - 12:00; miestnosť 3.B.57 (viď pozvánka)
  3. doktorandský seminár 11.11.2022 v čase 13:30 - 16:00 (prezentácia pokroku výskumu súčasných a skončených doktorandov Katedry - budova NHF, seminárna miestnosť 3.B.57)

Tešíme sa na Vašu účasť!

V dňoch 15. – 16. septembra 2022 sa naši kolegovia doc. Mgr. Miroslav Šipikal a Mgr. Klaudia Glittová (študentka 3. ročníka doktorandského štúdia študijného odboru Economics) zúčastnili zahraničnej vedeckej konferencie 17th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE 2022) v cyperskom Pafose. Konferenciu organizovala Neapolis University Pafos a v rámci sekcie PhD kolokvia Klaudia vyhrala cenu za najlepšiu PhD prezentáciu k článku s názvom University Science Parks as an Innovative Tool for University-Business Cooperation.