Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi Študentského parlamentu sú študenti NHF, zástupcovia jednotlivých ročníkov. V súčasnosti má študentský parlament spolu 15 členov z toho 7 sú zástupcami študentov v akademickom senáte NHF. Predseda a podpredseda sú ďalej členmi akademického senátu EU a predseda ŠPNHF je navyše členom kolégia dekana NHF, kde obhajuje záujmy študentov fakulty. Zoznam členov ŠPNHF nájdete na webe www.spnhf.sk.

 

Medzi hlavné úlohy študentského parlamentu patrí:

  • zastupovanie študentov v akademických orgánoch,
  • riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
  • informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
  • organizácia študentskej vedeckej odbornej činnosti,
  • organizácia študentských zábavných akcií (Beánia NHF a Lámavica),
  • vypožičiavanie data video projektora,
  • a mnohé ďalšie.

 

Na členov študentského parlamentu sa môžete obrátiť kedykoľvek uznáte za vhodné, v prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť pri riešení vášho problému.

Zastihnete nás v čase úradných hodín v našej kancelárii č. 2B.57 ( stará budova, druhé poschodie, chodba dekanátu a študijného oddelenia NHF).

Každý štvrtok si môžete v našej kancelárii vyzdvihnúť aj aktuálne vydanie týždenníka o ekonomike TREND.

 

Študentský parlament NHF

Predseda: Miroslav Nguyen

kancelária: 2B.57

e-mail: 

tel: +421 2 6729 1256

web: www.spnhf.sk

facebook: www.facebook.com/spnhf

instagram: www.instagram.com/studentskyparlamentnhf

 

Úradné hodiny - zimný semester:

Deň Čas
Pondelok 13:00 – 13:30
Utorok 13:00 – 13:30
Streda 13:00 – 13:30
Štvrtok

13:00 – 13:30