JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov

odborná asistentka

3B.06, 2B.41 +421 2 6729 1316
HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka

referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov 2B.15 +421 2 6729 1210