JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov

odborná asistentka

3B.36, 2B.41 +421 2 6729 1386
KOUTNÁ, Ivana, Mgr.

KOUTNÁ, Ivana, Mgr.

referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov; prijímacie konanie na všetky programy 2. stupňa

študijná referentka

2B19 +421 2 6729 1424

Úradné hodiny

Pondelok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00
Utorok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00
Streda 12:30 – 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00