Správna rada - najvyšší orgán nadácie

 

Predsedníčka

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Členovia

Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.

doc. Ing. Jozef  Makúch, PhD., hosť.prof.

Ing. Marián Meško, PhD. 

Ing. Martin Rybár

 

Dozorná rada

Predseda

Ing. Jaromír Novák, PhD.

Členovia

Mgr. Roman Fusek           

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

 

 

Správa nadácie

Správca: Ing. Monika Paráková - štatutárny zástupca nadácie

Ekonóm: Ing. Eva Vachová