Správna rada - najvyšší orgán nadácie

 

Predsedníčka

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

 

Členovia

doc. Ing. Jozef  Makúch, PhD., hosť.prof.

Ing. Marián Meško, PhD. 

Ing. Wolda Kidan Grant

Ing. Martin Rybár

 

Revízor

Ing. Jaromír Novák, PhD.

 

 

Správa nadácie

Správca: Ing. Monika Paráková - štatutárny zástupca nadácie

Ekonóm: Ing. Eva Vachová