Načítavam stránku...

Vážení študenti,

aj tohto roku si môžete navrhnúť vlastnú tému záverečnej (diplomovej, bakalárskej) práce.

Formulár návrhu témy záverečnej práce je dostupný online. Vyplnený

formulár je potrebné odovzdať na sekretariát KHP do 29.11.2019.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?