Milí študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na II. stupni štúdia pre študijný program Hospodárska politika z predmetov Hospodárska politika a ekonomická analýza a z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomická analýza

Otázky z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Milí študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre ak. rok 2021/2022 pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetu Národohospodárske náuky a z predmetu Hospodárskej politiky a ekonomického rozvoja

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na II. stupni štúdia pre študijný program Hospodárska politika z predmetov Hospodárska politika a ekonomická analýza a z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomická analýza

Otázky z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre ak. rok 2019/2020 pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetu Národohospodárske náuky a z predmetu Hospodárskej politiky a ekonomického rozvoja

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Vážení študenti,

aj tohto roku si môžete navrhnúť vlastnú tému záverečnej (diplomovej, bakalárskej) práce.

Formulár návrhu témy záverečnej práce je dostupný online. Vyplnený

formulár je potrebné odovzdať na sekretariát KHP do 29.11.2019.