Načítavam stránku...

V termíme od 28. 4. 2017 (od 12,00 hod.) do 7. 5. 2017 (do 23,59 hod.) bude predzápis cez systém AiS2 - povinné pre všetkých študentov v pokračujúcich ročníkoch NHF EU v Bratislave.

Zapisovať sa budú:

Všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety ponúkané pre jednotlivé študijné programy sú viditeľné priamo v systéme AiS2.

Nižšie najdete študijné plány pre 1. a 2. stupeň štúdia.

V stredu, 27. novembra 2013, sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľomkonferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

V rámci Týždňa vedy 2013 sa uskutočnilo podujatie k skúsenostiam so 7. Rámcovým programom EÚ, ako aj o pripravovanom programe Horizon 2020, ktorý bude jeho nasledovníkom a zastreší aj viaceré predchádzajúce roztrúsené aktivity a iniciatívy Európskej komisie.

16. októbra sa uskutočnil ďalší seminár z cyklu Bratislavských ekonomických seminárov. Tieto semináre organizuje Katedra hospodárskej politiky spolu s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie UK v Bratislave. Tento semester prebiehajú semináre na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, Prednášková sála C, Mlynská dolina, Bratislava.

Od 9. júla do 12 júla sa uskutočnil ďalší, už v poradí 21. ročník medzinárodnej input-output konferencie v japonskom meste Kitakyushu. Jedná sa o pravidelnú konferenciu, ktorú organizuje International Input-Output Association (IIOA) spolu s lokálnymi inštitúciami, a pravidelne sa jej zúčastňujú experti z desiatok krajín z celého sveta. Minulý rok sa na jej organizácii podieľala KHP a tento rok jej zástupcovia nechýbali ani v Japonsku.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?