Milí študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na II. stupni štúdia pre študijný program Hospodárska politika z predmetov Hospodárska politika a ekonomická analýza a z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomická analýza

Otázky z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Milí študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre ak. rok 2021/2022 pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetu Národohospodárske náuky a z predmetu Hospodárskej politiky a ekonomického rozvoja

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na II. stupni štúdia pre študijný program Hospodárska politika z predmetov Hospodárska politika a ekonomická analýza a z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomická analýza

Otázky z predmetu Mikroekonómia a Makroekonómia