Načítavam stránku...
MenoPozíciaKontaktné informácie
vedúci katedry
docent
3B.48
+421 2 6729 1318
...
emeritný profesor
profesor
1C.25
+421 2 6729 1443
...
zástupkyňa vedúceho katedry
profesor
3B.53
+421 2 6729 1353
...
materská dovolenka
docent
3B.54
+421 2 6729 1329
...
koordinátor AIS
odborný asistent
3B.51
+421 2 6729 1351
...
lektor
odborný asistent
5C.21
+421 2 6729 1557
+421 950 142 418
...
materská dovolenka
odborný asistent
3B.44
+421 2 6729 1350
...
odborný asistent
3B.56
+421 2 6729 1318
...
tajomníčka katedry
vedecko-výskumný pracovník
3B.44
+421 2 6729 1350
...
sekretariát katedry
3B.46
+421 2 6729 1318
...
interný doktorand
1C.13
...
interný doktorand
...
externý doktorand
5C.21
+421 2 6729 1557
...
prorektorka univerzity pre vedu a doktorandské štúdium
externý spolupracovník
...
externý spolupracovník
...
externý spolupracovník
...
externý spolupracovník
...
externý spolupracovník
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?