dsc02833

kfin

Kde nás nájdete: 3. poschodie, blok B (stará budova)  

Telefón: 02 / 6729 1321  Mail :      
 fb icon 325x325

Konzultačné hodiny členov katedry v letnom semestri 2023/2024

 

Študijný poradca : Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD.

Študijný poradca v anglickom jazyku: Ing. Lukrécia Kováč-Gerulová, PhD.

Konzultant pre predmet Odborná prax na I. stupni štúdia v slovenskom a anglickom jazyku : doc. Ing. Katarína Belanová, PhD.

Konzultant pre predmet Odborná prax na II. stupni štúdia v slovenskom a anglickom jazyku : Ing. Marcela Rabatinová, PhD.