Načítavam stránku...

 

Externí spolupracovníci

Bednárik Rastislav, doc. Ing. CSc. - Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Boda Gyorgy, assoc. Prof. - Corvinus University, Budapešť

Dítětová Lucia, PaedDr. - Trexima Bratislava

Frišták Ján, Ing. - ekonomický poradca, Bratislava

Guzi Martin, Mgr., PhD. - Masarykova univerzita, Brno

Hrnčiar Michal, Bc., - EPIC Slovakia

Igliarová Božena, PhDr. Ing. PhD. - ÚPSVaR SR

Ivančíková Ľudmila, PhDr. - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Kollár, Jozef, Ing. - prezident KOZ

Kotýnková Magdaléna, doc. Ing. CSc. - VŠE Praha

Krebs Vojtěch, prof. Ing. PhD. - VŠE Praha

Mihály Géza, Ing. CSc. - Trexima Bratislava

Mudroňová Michaela, Mgr., - EPIC Slovakia

Mýtna Kureková Lucia, Mgr., PhD., M.A. - European Centre for Social Welfare Policy and Research, Viedeň

Repková Kvetoslava, Doc. PhDr., PhD. - Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Rišňovský Ľudovít, Ing. - MPSVaR SR, Bratislava

Smetanka Michal, PaedDr. - expert neziskovej organizácie EPIC pre lokálne iniciatívy 

Šimek Milan, Doc. RNDr. PhD. - Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Virágová Jarmila - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?