Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2022/2023 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – AT-0068-18-2223 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

University of Ljubljana

School of Economics and Business/Slovenia

4 mesiace

1 študent

Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme rozdelenie nominovaných študentov na zahraničné univerzity na základe výsledkov výberového konania na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2022/2023 na NHF, ktoré sa konalo v dňa 18.2.2022.

Prehľad rozdelenia študentov na študijné pobyty v akademickom roku 2022/2023 v rámci projektu Erasmus+ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze:

Prehľad rozdelenia - hlavná výzva

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2022/2023.

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2022/2023. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 16. február 2022 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov a pozrite aktuálnu ponuku zahraničných univerzít na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie.