Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme rozdelenie nominovaných študentov na zahraničné univerzity na základe výsledkov dodatočného výberového konania na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022 na NHF, ktoré sa konalo v dňa 14.4.2021.

Prehľad rozdelenia študentov na študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022 v rámci projektu Erasmus+ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze:

Prehľad rozdelenia - hlavná výzva

Milé študentky, milí študenti,

v prípade, že máte záujem o študijný pobyt na Univerzite v Pávii s možnosťou získania dvojitého diplomu, tak si prosím vyplňte a podpíšte prihlášku (prihláška) a spolu s motivačným listom a dokladom o znalosti anglického jazyka zašlite naskenované e-mailom na:

Výzva je určená študentom, ktorí budú v nasledujúcom akademickom roku študovať v prvom ročníku program Medzinárodné financie (resp. International Finance v AJ). Všetky prílohy je potrebné doručiť najneskôr do 14.5.2021. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke: https://nhf.euba.sk/studium/dvojite-a-spolocne-diplomy#university-of-pavia-taliansko

Prihláška na vyplnenie (v prihláške uvádzate aktuálne údaje - t.j. študijný program a ročník, ktorý študujete v aktuálnom akademickom roku).

Povinnými prílohami k prihláške sú:

  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Doklad o znalosti anglického jazyka (certifikát, vysvedčenie o štátnej skúške a pod.)

Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme poradie nominovaných študentov na základe výsledkov dodatočného výberového kanania na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022 na NHF, ktoré sa konalo dňa 14.4.2021.

O finálnej nominácii budú študenti informovaní po kompletizácii dokumentácie zo strany OMM v najbližších dňoch.

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2021/2022 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste prvú výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2021/2022. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 12. apríl 2021 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na ďalší akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 12.4.2021 do 24:00.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 15.4.2021 od 9:00. (o presnom harmonograme budete informovaní)

Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme rozdelenie nominovaných študentov na zahraničné univerzity na základe výsledkov výberového konania na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022 na NHF, ktoré sa konalo v dňa 23.2.2021.

Prehľad rozdelenia študentov na študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022 v rámci projektu Erasmus+ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze:

Prehľad rozdelenia - hlavná výzva

Milí študenti, budúci absolventi,
 
keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nás pokojne pripravte.