Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme rozdelenie nominovaných študentov na zahraničné univerzity na základe výsledkov výberového konania na NHF v rámci 2.výzvy pre Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2023/2024, ktoré sa konalo v dňa 13.4.2023.

Prehľad rozdelenia študentov na študijné pobyty v akademickom roku 2023/2024 v rámci projektu Erasmus+ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze tu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Milé študentky, milí študenti,

zverejňujeme rozdelenie nominovaných študentov na zahraničné univerzity na základe výsledkov výberového konania na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2023/2024 na NHF, ktoré sa konalo v dňa 16.2.2023 a 20.2.2023.

Prehľad rozdelenia študentov na študijné pobyty v akademickom roku 2023/2024 v rámci projektu Erasmus+ je možné nájsť na nasledujúcom odkaze:

Prehľad rozdelenia - hlavná výzva

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2023/2024 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste predchádzajúcu výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium na zimný ako i letný semester v akademickom roku 2023/2024. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 2. apríl 2023 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na budúci akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 2.4.2023 do 23:59.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 13.4.2023. (o presnom harmonograme Vás budeme informovať dodatočne e-mailom)

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Milé študentky, milí študenti NHF,
chcete si vyskúšať intenzívne štúdium s prestížnymi profesormi? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci zimnej školy, ktorú organizujeme v spolupráci s ESN Rennes School of Business, Francúzsko. Vďaka účasti získate certifikát a body na Erasmus+ štúdium či stáž.