Predstavujeme finálnu verziu dizajnu experimentu vrátane výsledkov realizovaného v meste Hlohovec. Dizajn bol vypracovaný v spolupráci s mestom Hlohovec a s podporou projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

apvv_participativny_rozpočet_dizajn_vrátane_výsledkov_final.pdf

 

 

Naša KSRaP pripravila nasledovné podujatia počas Týždňa Vedy a techniky, na ktoré Vás pozýva. 

Bližšie informácie sú tu:

Výskumný seminár „Dizajn a paradigmy vedeckého výskumu“ 

Dátum podujatia: 9.11.2022 o 11,00 – 12,30 

https://tyzdenvedy.sk/podujatia/vyskumny-seminar-dizajn-a-paradigmy-vedeckeho-vyskumu/

Workshop „Ako uspieť vo výberovom procese?“ 

Dátum podujatia: 9.11.2022 o 13,30 – 15,00 

https://tyzdenvedy.sk/podujatia/workshop-ako-uspiet-vo-vyberovom-procese/

Prednáška „Legislatívne aspekty rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR“ 

Dátum podujatia: 9.11.2022 o 15,15 – 16,45 

https://tyzdenvedy.sk/podujatia/prednaska-legislativne-aspekty-rozvoja-socialnej-ekonomiky-a-socialneho-podnikania-v-sr/

Workshop „Ako napísať profesijný životopis a ako ho čítajú personalisti?“ 

Dátum podujatia: 7.11.2022 o 17,00 – 18,30 

https://tyzdenvedy.sk/podujatia/workshop-ako-napisat-profesijny-zivotopis-a-ako-ho-citaju-personalisti/

 

Eva Pongrácz, vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce, odborníčka na sociálnu ekonomiku a sociálneho podnikanie bola prizvaná do poroty súťaže 

Social Impact Award, ktorá má za cieľ podporiť mladých sociálnych inovátorov prinášajúcich pozitívne spoločenské zmeny. Ďakujem za príležitosť byť súčasťou tohto projektu! Víťazi sa zúčastnia medzinárodného SIA Summitu vo Viedni, kde sa stretnú so zástupcami ďalších 15 krajín, v ktorých sa tiež program SIA organizuje. Prajeme im veľa úspechov!

Bližšie tu: https://hashtag.zoznam.sk/social-impact-award-2022/

 

 

Zapájame sa do Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého trvanie je predlžené do  30. novembra 2023. Členka našej katedry, Eva Pongrácz, odborníčka na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie vyvíja svoje aktivity v rámci projektu ako expert III. Poradnej pracovnej skupiny CKJ NP ISE v týchto oblastiach:

  • odborné sledovanie strategického smerovania sociálnej ekonomiky (SE) a sociálneho podnikania (SP)na Slovensku,
  • navrhovanie riešení pre tvorbu strategickej koncepcie a fungovania systému SE a SP na Slovensku,
  • poskytovanie návrhov a odporúčaní pre legislatívne úpravy, strategické smerovanie a rozvoj SE a SP na Slovensku na základe odborných skúseností

Sme radi, že máme možnosť prispieť k rozvoju sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku!

Bližie info: www.socialnaekonomika.sk

 

 

 

Trvanie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE), do riešenia ktorého sa zapája aj naša katedra, je predĺžené o 14 mesiacov, t. j. do 30.11.2023. Týmto sa predlžuje aj platnosť nášho Memoranda o spolupráci, ktoré sme uzavreli s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR dňa 26.1.2021.

Odkaz na text Memoranda:

https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/2022/08/Memorandum-EUBA.pdf?csrt=3023268952998685681

Bližšie info tu:

https://socialnaekonomika.sk/memoranda-o-spolupraci/index.html?csrt=3023268952998685681

 

 

 

 

NHF spolu s FMV sú ako partneri zapojení do projektu SEED-Hub, ktorý cieli na rozvoj sociálneho podnikania a cítenia v spoločnosti, ekonomike. Do pozornosti Vám dávame nový newsletter, ktorým okrem iného Vás pozývame na Social Business Forum 3 na tému: The relevance of impact measurement for social enterprises: "You want money? Give me impact!" Fórum sa uskutoční v septembri na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

newsletter_iv_sk-at.pdf

 

 

Čas vstupu do miestnosti Pondelok - 6. 6. 20222
Komisia č. 7
Miestnosť: 4B57
Utorok - 7. 6. 2022
Komisia č. 7
Miestnosť: 4B57
Streda - 8. 6. 2022
Komisia č. 7
Miestnosť: D110
7:45 Adrián Domanizsa Barbora Čupková Tamara Čápková
8:00 Daisy Kukumbergová Alexandra Fronková Zuzana Djenková
8:40 Ivana Milanová Simona Soboňová Diana Dudášová
9:20 Martina Trnková Simona Horaisová Viktória Gallíková
10:00 Sara Bošnjak Silvia Maťková Filip Šinály
10:40   Katarína Styrančáková Sabína Štefancová
11:20   Natália Hanicová  

 

Študenti z Kráľovského Chlmca uspeli v súťaži s ekologickým lastovičím hniezdom

 

Kráľovský Chlmec 17. mája (TASR) - Víťazom tohtoročného národného kola študentskej súťaže Social Innovation Relay (SIR) sa stal tím gymnazistov z Kráľovského Chlmca s produktom ekologického ručne vyrábaného lastovičieho hniezda. Slovensko bude koncom júna reprezentovať v globálnom finále medzinárodnej súťaže. TASR o tom za NN Slovensko, ktoré je partnerom projektu, informovala Daniela Tomášková. Víťazná študentská firma NestBnB vyrába lastovičie hniezda výlučne z prírodných materiálov – sadry, pilín, vody a blata. "Náš nápad je jedinečný v tom, že ide o produkt s komerčným potenciálom, ale pritom pomáhame životnému prostrediu a tiež lastovičkám," hovoria mladí podnikatelia z oceneného tímu. Porotu súťaže zaujalo pri hodnotení aj to, že študenti už majú hotový produkt. "Podarilo sa nám predať už 100 kusov. Hniezdo si kúpili samosprávy, školy aj jednotlivci. Teraz je naším hlavným cieľom expandovať s hniezdom ďalej do zahraničia," uviedol člen tímu Viktor Brezina. Popri skúsenostiach so sociálnym podnikaním si študenti pochvaľujú najmä spoluprácu v tíme a veria, že spolu zvládnu aj globálne finále. Nadviazať chcú na svojich predchodcov z Košíc, ktorí zvíťazili i na globálnej úrovni. Súťaž tento rok zahŕňala celkovo 250 študentských nápadov z celého Slovenska, desať najúspešnejších sa dostalo do národného kola. "O víťazovi rozhodlo, že projekt má hneď niekoľko sociálnych aspektov. Práve o to v súťaži ide. Hľadáme nielen inovatívne nápady, ale najmä také, ktoré dokážu skĺbiť podnikanie a sociálny rozmer a sú zároveň životaschopné," priblížila Tomášková, členka poroty. Druhé miesto obsadila študentská firma Groweco z Liptovského Mikuláša s ekologickými hnojivami vyrábanými z kávového a iného kuchynského odpadu. Na treťom mieste skončil Zverochov z Námestova. Na základe úspešnej účasti v národnom finále oznámila Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (NHF EU) v Bratislave, že študentov môže oslobodiť od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku na prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF EU a členka poroty Eva Pongrácz vyzdvihla pri hodnotení projektov, že študenti v praxi dokazujú, ako sa dá podnikať a žiť tak, aby sme súčasne prispievali k pozitívnej spoločenskej zmene. Na Slovensku zastrešuje projekt SIR nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko.