SEED-HUB NAPLNO ZAČÍNA !

Cieľom projektu je posilnenie ekosystému sociálneho podnikania v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.
 
„Sociálne podnikanie“ je zastrešujúci pojem, ktorý predstavuje rôzne formy sociálneho podnikania vytvárajúce širokú škálu produktov a služieb: Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (Centrum pre vzdelávanie a rozvoj v sociálnom podnikaní) (SEED-Hub) podporuje sociálne podniky a sociálnych podnikateľov, ktorých spoločným znakom je: prevziať spoločenskú zodpovednosť pri práci s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi.

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  sa opäť zapojila do výnimočného projektu organizácie JA Slovensko, n. o. Social Innovation Relay. Eva Pongrácz, vedúca katedry, zabezpečila webinár pre študentov stredných škôl na tému sociálneho podnikania a bola členkou odbornej poroty v rámci Národného finále súťaže, ktoré sa konalo 11. mája 2021.