Načítavam stránku...
MenoPozíciaKontaktné informácie
vedúci katedry
odborný asistent
4B.21
+421 2 6729 1440
...
zástupkyňa vedúceho katedry
odborný asistent
4B.10
+421 2 6729 1470
...
zástupca vedúceho katedry
odborný asistent
4B.34
+421 2 6729 1454
...
tajomníčka katedry
odborný asistent
4B.34
+421 2 6729 1454
...
sekretárka
sekretariát katedry
4B.23
+421 2 6729 1440
...
externý spolupracovník
4B.17
+421 2 6729 1485
...
docent
4B.04
+421 2 6729 1444
...
odborný asistent
4B.36
+421 2 6729 1436
...
odborný asistent
4B.12
+421 2 6729 1412
...
odborný asistent
4B.07
+421 2 6729 1487
...
odborný asistent
4B.15
+421 2 6729 1455
...
odborný asistent
4B.38
+421 2 6729 1438
...
odborný asistent
4B.31
+421 2 6729 1462
...
odborný asistent
4B.07
+421 2 6729 1487
...
odborný asistent
4B.20
+421 2 6729 1420
...
interný doktorand
4B.43
+421 2 6729 1493
...
interný doktorand
4B.43
+421 2 6729 1493
...
interný doktorand
4B.40
+421 2 6729 1480
...
interný doktorand
4B.41
+421 2 6729 1441
...
interný doktorand
4B.41
+421 2 6729 1441
...
externý doktorand
4B.06
+421 2 6729 1456
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?