Katedra ekonómie spoluorganizuje v rámci projektu ODDEA - Overcoming Digital Divide in Europe and Southeast Asia medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Digital Horizons 2024: Innovation, Ethics, and Dialogue in a Connected World", ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. mája 2024 v hybridnej forme, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, resp. online.

Vo štvrtok 16. novembra 2023 sa bude konať konferencia s názvom „SCIENCE & BUSINESS – Common Challenges“ , ktorú spoluorganizujeme s partnerskou inštitúciou projektu „ODDEA“ - AGH University of Krakow, Poľsko. Konferencia sa organizuje v hybridnom formáte, t. j. online alebo prezenčne na AGH Univerzite v Krakove.