Prihlás sa na PhD. štúdium a zdokonaľ sa v teoretickom a empirickom ekonomickom výskume relevantnom pre prijímanie politík, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v hospodárstve, vedú k spoločenskej zodpovednosti a osobnostnému rastu.

Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je možné študovať v týchto akreditovaných doktorandských študijných programoch:

  • ECONOMICS  v dennej forme štúdia (anglický jazyk)
  • FINANCIE  v dennej a v externej forme štúdia

Termín na podávanie prihlášok na študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je od 13.4.2024 do 13.6.2024.

Informácie pre uchádzačov ako aj zoznam príloh, ktoré treba priložiť do elektronickej prihlášky budú zverejnené najneskôr 12.4.2024.

Poplatky spojené so štúdium sú uvedené v Internej smernici B/22/2023  o školnom a poplatkoch na ak. rok 2024/2025:

Vnútorný predis o školnom a poplatkoch

Bližšie informácie o jednotlivých témach, vrátane cieľov a anotácií podľa študijného programu budú zverejnené 12.4.2024

 

Prihláška na PhD. štúdium

V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

Ing. Marcel Novák, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail:

tel.: 02/6729 1298

 Prihlaska