MENO INŠTITÚCIA POZÍCIA
ANDACKÁ SLOBODOVÁ Adriána, Ing. Deloitte Senior Tax Consultant
BAŇACKÝ Lukáš, Ing. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR expert pre bezpečnostné plánovanie a logistiku
BARCAJ VARCHOLOVÁ Monika, Ing. PwC Slovensko Senior Tax Consultant
BEDNÁRIKOVÁ Dagmar, Ing. PhD.   daňová poradkyňa
BOCH Jaroslava, Ing. PhD. FinStat riaditeľka
BORZA Michal, Ing. PhD. RVmagnetics, a. s. podpredseda predstavenstva 
BOŠKOVÁ Ivana, Ing. Mazars Senior Manager
BREČKA Stanislav, JUDr. Ing. LL.M. PhD. 3PACK group, a. s. finančný a prevádzkový riaditeľ
BRINDZOVÁ Zuzana, Ing. PhD. Mestský úrad Púchov vedúca Oddelenia organizačného a vnútornej správy
ČERVEŇÁKOVÁ Beáta, mjr. Ing. Finančné riaditeľstvo SR referent vzdelávania, lektor
ČIERNIK Anton, Ing. PhD. Ministerstvo dopravy SR  
DAVID Petr, prof. Ing. Ph.D. Ústav financí a účetnictví, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně vysokoškolský učiteľ
DROPPOVÁ Dana, Ing. PhD. CA. DipIFR  Stopercentná daňová, s. r. o. audítor a daňový poradca
ĎURANA Radovan, Mgr. INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz analytik
ĎURANOVÁ Jana, Ing. Deloitte Tax Consultant
DUŠOVÁ Renáta, Ing.  Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre riaditeľka
DVORNICKÝ Igor, Mgr. PhD.   riadiaci pracovník vo finančnom sektore, Londýn/Singapur
GEŠKO Martin, Ing. PhD. EkoEnergia Distribúcia, s. r. o.  konateľ/ riaditeľ
HALÁSKOVÁ Martina, doc. Ing. Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava vysokoškolská učiteľka
HALÁSKOVÁ Renata, doc. Ing. Ph.D. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta vysokoškolská učiteľka
HOLLÁ Daniela, Ing. Deloitte Tax, s. r. o. Senior Manager Transfer Pricing
HRADÍLKOVÁ Elena, Ing. Deloitte Tax Manager
JENČOVÁ Katarína, Ing. Deloitte Senior Tax Consultant
JURÁK Radko, Ing. DAC Consulting, spol. s r. o.   odborník na spotrebné dane
KASSAI Michaela, Ing. PhD. Thermo Fisher Scientific Manager
KOCÚREK Martin, Ing. MSc. MET Slovakia, a. s. Controller
KOČKOVIČOVÁ Jana, Ing. PhD. Dell, s. r. o. Senior Tax Analyst
KOLESÁROVÁ Libuša, Ing. Štatistický úrad Slovenskej republiky generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík
KOLLÁROVÁ Lenka, Ing. PwC Slovensko Manager
KOPOREC Lukáš, Ing. Deloitte Senior Tax Consultant
KORYTÁROVÁ Zuzana, Ing. PhD. LL.M. VGD SLOVAKIA s. r. o. Tax Manager 
KOVÁČOVÁ Eva, Ing. Glycanostics, s. r. o. Výkonná riaditeľka (CEO)
KRISTEĽ Marián, Ing. PhD. Skillmea s. r. o. Chief Operation Officer
KRIŠTOFIČ Katarína, Ing. PhD. Národná banka Slovenska  hlavná inšpktorka dohľadu
KUCHTA Ľuboš, Ing. Mgr. PhD. MPH   špecialista na systémy úhrad liekov a zdravotnej starostlivosti
LACIŇÁK Jozef, Ing. PhD. Miba Sinter Slovakia s. r. o. špecialista finančných nástrojov a procesov
LALÁK Milan   finančný riaditeľ Tesco Stores SR, a. s.
LUKAČOVIČOVÁ Jaroslava, Ing.   poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie
MARCINČIN Miroslav, Mgr. VGD SLOVAKIA s. r. o. Tax Director
MIHÁLIKOVÁ Silvia, Ing. Československá obchodná banka, a. s. korporátny bankár
MICHALICOVÁ Irena, Mgr. art. Múzeum Jána Cikkera riaditeľka
MOTÝĽ Stanislav, Ing. Deloitte Tax Manager
MRVOVÁ Jana, Ing. Deloitte Tax Manager
PONIŠT Viliam, Mgr. PhD. Národná banka Slovenska  právny expert platidiel 
REGULOVÁ-GAJDOŠOVÁ Hilda, Ing.  E&L Consulting, s. r. o. konkurzný a reštrukturalizačný správca
SANDTNER Tomáš, Ing. BDO, spol. s  r . o. Manager
TAIN Miroslav, Ing. BDO, spol. s  r . o. Tax Partner
TÓTH Richard, Ing. Mgr. PhD. Privatbanka, a.s. hlavný ekonóm
ZELEZNÍK Juraj, Ing. PhD. SCCD, n. o. finančný manažér