Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.
daňová poradkyňa, členka Metodicko-legislatívnej skupiny Slovenskej komory daňových poradcov pre DP FO, členka Komory daňových poradcov SR

Ing. Renáta Dušová
Riaditeľka ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Nitra

prof. Dr. Jarko Fidrmuc
profesor na Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Nemecko

Ing. Hilda Gajdošová Regulová
Konateľka spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., Správkyňa konkurznej podstaty v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, špecialistka na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Ing. Peter Hrnek, CSc.
člen správnej rady EUBA, člen dozerného výboru Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, bývalý riaditeľ Správy finančnej kontroly

Ing. Igor Kiss
Research Assistant - Researcher at the European Social Housing Observatory; The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, Brusel, Belgicko

Ing. Libuša Kolesárová
Generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR

Ing. Stanislav Konrád

Ing. Zuzana Korytárová, PhD
Finančné účtovníctvo v anglickom jazyku. Email:

Ing. Jaroslava Lukačovičová

špecialistka na účtovníctvo neziskových organizácií, podpredsedníčka Platformy žien Slovenska, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska pre účtovníctvo a dane a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií

Ing. Milan Muška
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Ing. Mária Nováková

Ing. Ján Artúr Oberhauser, PhD.
externý člen vedeckej rady NHF, bývalý prezident Slovenskej komory daňových poradcov

Ing. Ružena Spáčilová, CSc.
Prognostický ústav SAV

Ing. Jozef Straško

Ing. Jozef Troják, PhD.
zakladateľ SKAU, bývalý predseda dozornej rady VÚB

Ing. Juraj Zelezník, PhD.
Ekonomická komisia KOZ SR, Business & Economic Consulting; špecialista na oblasť finančno-ekonomických analýz a hodnotenie efektívnosti vnútropodnikových procesov

Ing. Radovan Majerský, PhD.

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky Ministerstvo financií SR