Monitor hospodárskej politiky je vedecko - popularizačný časopis, ktorým chceme osloviť širokú odbornú verejnosť a študentov ekonómie. Prezentujeme v ňom naše pohľady na reálie v hospodárskom dianí na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Prináša predovšetkým komentáre a menšie analytické sondy do problémov hospodárskej politiky, vývoja ekonomík, odvetví a sektorov.   

 

Vydavateľ: 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Šéfredaktor: Karol Morvay

Výkonný redaktor: Martin Hudcovský

Redakčná rada: Martin Lábaj, Martin Hudcovský, Kristína Petríkova, Elena Fifeková, Daniela Pobudová, Richard Kališ

Periodicita: polročne

ISSN: 2453-9287

 

Aktuálne číslo:

Monitor hospodárskej politika 1/2023

mhp 06 23 obalka

 

Monitor hospodárskej politiky 2/2022

mhp 2 22 titulka

 

 

Monitor hospodárskej politiky 1/2022

mhp_6_22_titulka.jpg

 

Monitor hospodárskej politiky 2/2021

mhp_12_21_titulka.jpg

 

Monitor hospodárskej politiky 1/2021

mhp_1_2021.jpg

 

Monitor hospodárskej politiky 12/2020

mhp_12_20.jpg

Monitor hospodárskej politiky 9/2020

mhp_09_20_titulka.jpg

Monitor hospodárskej politiky 6/2020

mhp_6_20_web_ready.jpg

Monitor hospodárskej politiky č. 4/19

MHP_12_19_cover.jpg

Monitor hospodárskej politiky č. 3/19

Titulka_600x852.jpg

Monitor hospodárskej politiky č. 2/19

 MHP 2 2019

 

Monitor hospodárskej politiky č. 1/19

MHP12019.png

 

Monitor hospodárskej politiky č. 4/18

MHP_12_18_final.jpg

Monitor hospodárskej politiky č. 3/18

Titulka MHP 09 18

 

Archív:

Monitor hospodárskej politiky č. 2/18

Titulka MHP 06 18

 

 

Titulka_web_MHP_03_18.jpg

 

MHP_12_17_web.jpg

MHP_09_17_front.jpg

Roč. 2017, č. 3., Téma čísla: Nerovnosti v príjmoch a bohatstve

 MHP_06_17_front.jpg

Roč. 2017, č.2., Téma čísla: Výkonnosť a pozícia odvetví obchodu

 MHP_03_17_front.jpg

Roč. 2017, č. 1, Téma čísla: Dobiehame najvyspelejších?

 

mhp2

Roč. 1, č. 2, december 2016,  Téma čísla: Trhy práce krajín strednej a východnej Európy 

 

monitor hp

Roč. 1, č. 1, september 2016, Téma čísla: Spracovateľský priemysel vo V4