Načítavam stránku...

Monitor hospodárskej politiky je vedecko - popularizačný časopis, ktorým chceme osloviť širokú odbornú verejnosť a študentov ekonómie. Prezentujeme v ňom naše pohľady na reálie v hospodárskom dianí na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Prináša predovšetkým komentáre a menšie analytické sondy do problémov hospodárskej politiky, vývoja ekonomík, odvetví a sektorov.   

 

Vydavateľ: 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Šéfredaktor: Karol Morvay

Výkonný redaktor: Martin Hudcovský

Redakčná rada: Martin Lábaj, Martin Hudcovský, Kristína Petríkova, Elena Fifeková, Daniela Pobudová

Periodicita: štvrťročne

ISSN: 2453-9287

 

Aktuálne číslo:

Monitor hospodárskej politiky č. 3/ September 2017

Téma čísla: Nerovnosti v príjmoch a bohatstve

 

Titulka_MHP_09_17.jpg

 

Archív:

 

Titulka MHP 06 17 web 1

Roč.1, č.4, jún 2017, Téma čísla: Výkonnosť a pozícia odvetví obchodu

 

 MHP marec 2017

Roč. 1, č. 3, marec 2017,  Téma čísla: Dobiehame najvyspelejších?

 

mhp2

Roč. 1, č. 2, december 2016,  Téma čísla: Trhy práce krajín strednej a východnej Európy 

 

monitor hp

Roč. 1, č. 1, september 2016, Téma čísla: Spracovateľský priemysel vo V4

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?