Každý študijný program má svojeho tútora/tútorov, na ktorých sa môžete obrátiť počas štúdia v prípade akýchkoľvek otázok a problémov týkajúcich sa daného programu. Tútori tiež uchádzačom o štúdium radi a ochotne poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa daného študijného programu.