Termíny pre podávanie elektronických prihlášok sú naledovné:

  • 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) do 31. marec 2021
  • 2. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) do 30. apríla 2021.

K prihláške na 1. stupeň nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy. Ak ste v príhláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať študijnému oddeleniu na fakulte, ktoré Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si to opravíte.

NHF EU V BRATISLAVE PRIJME PRIHLÁSENÝCH UCHÁDZAČOV NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV VYKONANEJ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

Poplatok za prijímacie konanie je 32 eur.

Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy Ekonómia a právo resp. študijné programy v anglickom jazyku je 60 eur.

Všetky študijné programy v externej forme štúdia, na ktoré budú prijatí uchádzači v roku 2021 sú spoplatnené. Prihlášky na EU v Bratislave prijímame len elektronicky. Na ten istý formulár prihlášky je možné uviesť až 3 rôzne študijné programy jednej fakulty. Prílohy prihlášky na I. stupeň štúdia sa nezasielajú.

Prihlaska

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre - 1. stupeň štúdia resp.  2. stupeň štúdia.

Čo by ma mohlo zaujímať o prijímacom konaní?

pripravnekurzy

Ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu: