Načítavam stránku...
MenoPozíciaKontaktné informácie
sekretariát katedry
4C.23
+421 2 6729 1145, +421 2 6729 1516
+421 2 6729 1478
...
dekanka fakulty, vedúca katedry
profesor
2B.23, 5C.28
+421 2 67 291 221; +421 2 6729 1575
...
profesor
5C.05
+421 2 6729 1525
...
zástupkyňa vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy
odborný asistent
5C.07
+421 2 6729 1562
...
odborný asistent
5C.08
+421 2 6729 1539
...
prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
odborný asistent
5C.30; 2B.43
+421 2 6729 1530
+421 2 67 291 248
...
interný doktorand
5C.10
+421 2 6729 1587
...
interný doktorand
5C.10
+421 2 6729 1587
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?