Načítavam stránku...

Ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) EU v Bratislave sa poskytuje študentom denného štúdia na NHF EU v Bratislave v 7 študentských domovoch, ktoré sú rozmiestnené v rôznych častiach Bratislavy. Z každého ŠD vedie dostupné spojenie MHD na Ekonomicku univerzitu v Bratislave.

Prideľovanie ubytovania zabezpečuje Ubytovacia komisia NHF v spolupráci so Študentským parlamentom NHF. Kritériá a postup pridelenia ubytovania sú upravené Zásadami prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2017/2018.

 

Kritériami pri prideľovaní ubytovania sú:

  • študijné výsledky podľa váženého priemeru známok zo skúšok za obdobie letného semestra predchádzajúceho akad. roka a zimného semestra súčasného akad. roka (vrátane neúspešne absolvovaných predmetov a prenosov),
  • pre novoprijatých študentov prvých ročníkov je to počet bodov z prijímacej skúšky, resp. priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky,
  • najmenšia vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta školy verejnými dopravnými prostriedkami (min. 90 km),
  • doplnkové body za:
  • jednostrannú osirelosť,
  • priznané sociálne štipendium,
  • účasť a umiestnenie v súťaži ŠVOČ,
  • motivačné štipendium (za reprezentáciu, mimoškolské aktivity a pod.).
  • darovanie krvi počas študentskej kvapky krvi na EU BA

Študentom vlastniacim preukaz ZŤP, resp. ZŤP-S, obojstranným sirotám, zahraničným študentom a študentom na manželských internátoch sa ubytovanie poskytuje prednostne.

Pre novoprijatých študentov prvých ročníkov (t.j. prvákov a štvrtákov) je rezervovaných 50% ubytovacích miest.

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva v stanovenom termíne (spravidla v máji, resp. v júni a júli pre novoprijatých študentov) prostredníctvom internetovej stránky Študentského parlamentu NHF www.spnhf.sk a súčasne v Akademickom informačnom systéme EU v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých internátoch, cenníky ubytovania a kontakty nájdete tu

 

Prílohy:

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?