Projekt CEC - Central Europe Connect - je spoločný program pozostávajúci z troch kurzov, ktorý dáva študentom možnosť krátkodobo študovať na troch rôznych univerzitách a posilniť svoje odborné znalosti v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom regióne Európy spolu s medzinárodnými študentmi z partnerských univerzít SGH Warsaw School of Economics (SGH) / Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) / Vienna University of Economics and Business (WU). Tri univerzity spojili svoje sily pri vytvorení cetifikovaného programu „Central Europe Connect“. Účastníci programu sa dozvedia o rôznych problémoch, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti pri podnikaní v regióne strednej Európy.