Záverečné práce študentov končiacich ročníkov, vedených na Katedre finnancií, môžete odovzdať na sekretariáte katedry 3B23 každý deň od 8:00 do 13:00