Dňa 27.04.2023 a 4.05.2023 sa študenti piateho ročníka špecializácie Daňovníctvo zúčastnili exkurzie v Múzeu finančnej správy v rámci absolvovania predmetu Daňový manažment s vyučujúcou Ing. Denisou Ihnatišinovu, PhD. Prednášku, plnú historických zaujímavostí zo sveta colníctva, finančnej stráže a daňovej správy, si pripravila pani Petra Klečková.  

Dňa 25.04.2023 sa študenti NHF, FMV a FHI – predmet Dejiny financií a predmet Financie spolu s pani dekankou prof. Ing. Erikou Pastorákovou, PhD., pani doc. Ing. Kornéliou Beličkovou, PhD, pani Ing. Hanou Poláčkovou, PhD. a pánom Ing. Matejom Boórom, PhD. zúčastnili exkurzie v NBS pod záštitou Odboru riadenia peňažnej hotovosti.

Milí študenti, dávame do pozornosti ponuku stáže od septembra 2023, ktorá by mohla byť pre vás zaujímavá, okrem iného aj v prípade, že si zapíšete predmet Odborná prax na druhom stupni štúdia.