Oznam študentom 1. stupňa vysokoškolského štúdia - 2. a 3. ročník FBI, a študentom 2. stupňa vysokoškolského štúdia – 1. a 2. ročník (odbor Financie),  ktorí majú zapísanú odbornú prax. Informácie o absolvovaní OP a následnom udelení hodnotenia za vykonanie OP Vám budú zverejnené začiatkom mesiaca október 2020.

Dňa 28.11.2019 s v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej ulici uskutočnila prezentácia výsledkov  a odporúčaní projektu Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Výsledky prezentovali zástupcovia z troch slovenských ekonomických univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Prešovskej univerzity (PU).  Počas troch rokov trvania projektu grantovej podpory APVV tímy ekonómov skúmali  faktory, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť krajiny a vedú k ekonomickému rastu a aj prežitiu firiem SR. Okrem toho analyzovali postavenie Slovenska v jednotlivých svetových rebríčkoch konkurencieschopnosti.