Načítavam stránku...

Rok začiatku riešenia projektu

Rok

skončenia riešenia projektu

Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ)

Registračné číslo projektu

ŠPP prvok

Názov projektu

Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor

Spoluriešitelia projektu

Katedra

 

 3.1.1 Výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém

2015 2018 COST COST IS1402   Ageism a multi-national, interdisciplinary perspective SZUDI Gábor, MSc.  Ing. Jaroslava Szudi PhD., Ing. Andrea Chinoracká, Ing. Mária Husáková CSc., Ing. Viola Šuterová CSc., Ing. Iveta Fodranová CSc., doc. Mária Antalová, PhDr. Andrea Zambová, Ing. Michaela Nováková PhD. KSRaP
2016 2017 BARCOM VP/2015/004/0012 Z-16-101/0011-10 Improving expertise in the field of industrial relations KAHANEC Martin, doc. Mgr. MA PhD.

 

doc. PhDr. Mária Antalová PhD., Ing. Jaroslava Szudi PhD., Ing. Gábor Szudi, Ing. Peter Zadražil

 

KSRaP

 

3.1.2 domáce výskumné z grantových schém VEGA, APVV, KEGA

 
2014 2017 VEGA 1/0313/14 V-14-023-00 Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hosp. politiku LÁBAJ Martin, doc. Ing. PhD. Ing. Elena Fifeková PhD., doc. Ing Mária  Blašková CSc.,  Ing. Eduard Nežinský PhD., Ing. Karol  Morvay PhD., Ing. Andrea Vondrová PhD., Ing. Edmund Fifek PhD., Ing. Martin Hudcovský, Ing. Patrik Pružinský, Ing. Jozef Kubala,Ing. Barbora  Skaličanová, Ing. Roman Chandoga PhD.,  Ing. Michal Habrman, Ing. Alžbeta Šiškovičová, Ing. Dominika Rošková, Ing. Soňa Štikarová, Ing. Erika Stracová, Ing. Richard Kališ KHP
2015 2017 VEGA 1/0810/15 V-15-050-00 Input-output analýza európskej integrácie LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Ing. Eduard Nežinský PhD.,Ing. Peter  Kopkáš PhD., Ing. Jozef Kubala, Ing. Mgr. Peter Silanič PhD., Ing. Jarmila Vidová PhD., Mgr. Kristína Petríková, Ing. Alžbeta Šiškovičová, prof. Ing.Tinureh Workie Menbere PhD., doc. Ing. Vladimír Choluj CSc.,  Mgr. Lucia Országhová, Ing. Dominika Rošková,  Ing. Martin Hudcovský PhD., Ing. Erika Stracová KHP
2015 2017 VEGA 1/0098/15 V-15-051-00 Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ ŠIPIKAL Miroslav, doc. Mgr. PhD. prof. Ing. Milan Buček DrSc., Ing. Valéria Szitásiová PhD., Ing. Mária Širaňová PhD.,  Ing. Ľubica Huránková, Ing. Alexandra Lešková KVSaRR
2015 2018 VEGA 1/0443/15 V-15-052-00 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov SCHULTZOVÁ Anna, prof. Ing. PhD. Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Juraj Válek PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD., Ing. Peter Benko KF
2015 2017 VEGA 1/0964/15 V-15-053-00 Experimentálne skúmanie vplyvu motivácie ekonomických subjektov na platenie daní PÉLIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD. Ing. Zuzana Neupauerová PhD., Ing. Ingrid Šabíková PhD., Mgr. Nadya Dubrovina, Ing. Martin Kocúrek MSc. KF
2015 2018 VEGA 1/0975/15 V-15-054-00 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie NOVÁK Marcel, Ing. PhD. prof. Ing. Ján Lisý PhD.,  Ing Pavol Skalák PhD., RnDr. Agneša Gašperanová PhD., Ing. Karol Trnovský PhD., Ing. Matej Valach PhD.,  Ing. Barbora Skaličanová, Ing. Valéria Dziurová, Ing. Ľubomír  Darmo PhD., Ing. Marek  Kálovec PhD., Ing. Lucia Lacko-Bartošová PhD., Ing. Martina Záhumenská KET
2015 2017 VEGA 1/0326/15 V-15-055-00 Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD. prof. Ing. Božena Chovancová PhD., prof. Ing.Oto Sobek CSc., Ing. Marián Nemec PhD., Ing. Mária Širaňová MA, PhD., Ing. Mária Hasprová PhD., Ing. Ctibor Pilch PhD., Ing.Barbora Stanová. KBaMF
2015 2017 VEGA 1/0849/15 V-15-056-00 Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu BROKEŠOVÁ Zuzana Ing. PhD. Ing. Tomáš Ondruška PhD., doc. Ing. Erika Pastoráková PhD., Ing. Jana Péliová PhD., Dr. Ing. Miroslav Hudec,  PhDr. Eleonóra Zsapková PhD., Ing. Pavel Škriniar PhD.,  Ing. Peter Baláž ,  KPOI
2015 2017 VEGA 1/0965/15 V-15-059-00 Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na Slovensku ŽÁRSKA Elena, prof. Ing. CSc. Ing. Mgr. Tomáš Černěnko PhD., Mgr. Tomáš Jacko PhD.,  Ing. Martin Patoprstý, Ing. Andrea Štefániková, Ing. Monika Vamošová KVSaRR
2016 2019 VEGA 1/0393/16 V-16-081-00 Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické       a mikroekonomické aspekty MUCHOVÁ Eva, prof. Ing. PhD. Ing. Zuzana Brinčíková PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková PhD., Ing. Marek Kálovec PhD., Ing. Karol Trnovský PhD., Ing. Ivana Lennerová PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda CSc. Mag. Jana Chrenková PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková CSc., Ing. Alexandra Veselková PhD.,  prof. Ing. Milan Terek PhD., Ing. Peter Leško, Ing. Peter Adamovský, Ing. Tomáš Kupka KET
2016 2019 VEGA 1/0246/16 V-16-082-00 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu LISÝ Ján, prof. Ing. PhD. Ing. Daniel Dujava PhD., Ing. Marcel Novák PhD., Ing. Pavol Skalák PhD., Ing Zuzana Brinčíková PhD., doc. Ing. Marta Martincová PhD., Ing. Eleonóra Matoušková PhD., Ing. Ľubomír Darmo PhD., doc. Ing. Veronika Piovarčiová PhD., Ing. Valdimír Bačišin PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda PhD.,  Ing. Zdenka Poláková, Ing. Martina Záhumenská, Ing. Valéria Dziurová, Ing. Michal Pleva, Ing. Peter Adamovský, Ing. Tomáš Kupka KET
2016 2018 VEGA 1/0014/16 V-16-083-00 Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl v kontexte procesu globalizácie                  a formovania znalostnej ekonomiky PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing. CSc. Ing. Andrej Přívara PhD., doc. Ing. Daria Rozborilová CSc., Ing. Eleonóra Matoušková PhD., Ing. Ivana Lennerová PhD., Ing. Marcel Čas KET
2016 2018 VEGA 1/0020/16 V-16-084-00 Ekonomické aspekty ochrany práv duševného vlastníctva (prípadová štúdia SR) ČAPLANOVÁ Anetta, prof. Ing. PhD. doc.Ing. Veronika Piovarčiová PhD., Ing. Marián Vongrej PhD.,  Ing. Hana Poláčková, Mgr. Patrik Klimko, Ing. Erika Šimonová, KET
2016 2019 VEGA 1/0001/16 V-16-085-00 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti RIEVAJOVÁ Eva, prof. Ing. PhD. Ing. Roman Klimko PhD., doc. Ing. Silvia Šipikalová PhD., Ing. Andrej Přívara PhD., doc. Ing. Mária Tokárová PhD., Ing. Eva Pongrácz PhD.,  Ing. Anna Orbánová PhD., Ing. Ľudmila Velichová PhD.,  doc. Ing. Peter Sika PhD., MSc. Gábor Szudi, Ing. Alžbeta Martišková,  KSRaP
2016 2018 VEGA 1/0002/16 V-16-086-00 Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily. SIKA Peter, doc. Ing. PhD. doc PhDr. Mária Antalová PhD., Ing. Jarmila Vidová PhD., Ing. Jaroslava Szudi PhD., Ing. Michaela Nováková PhD., doc. Ing. Silvia Šipikalová PhD., Ing. Alžbeta Martišková, Ing. Milena Bugárová KSRaP
2016 2018 VEGA 1/0776/16 V-16-087-00 Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné tendencie         v Európskej únii KUBICOVÁ Jana, doc. Ing. Mgr. PhD. MBA Mgr. Ing. Kristina Jančovičová-Bognárová PhD., Ing. Marcela Rabatinová PhD., Ing. Jana Kušnírová PhD.,doc. Ing. Katarína Belanová PhD., Ing. Barbora Drugdová PhD., Ing. Jana Kočkovičová, Ing Martin Kocurek, Ing. Martin Geško KF
2016 2018 VEGA 1/0242/16 V-16-088-00 Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. PhD. doc. Ing. Mária Dzurová PhD., PhDr. Bláhová Mária PhD., Ing. Snopková Andrea PhD., Ing. Marcinech Patrik KPOI
2016 2018 VEGA 1/0886/16 V-16-089-00 Hedonické modely oceňovania na trhu s nehnuteľnosťami      na bývanie REHÁK Štefan, doc. Ing. PhD. Ing. Marek Gróf PhD., Mgr. Marek Káčer PhD., Mgr. Slavomír Ondoš PhD., doc. Ing. Peter Džupka PhD., Ing. Adam Síbert, Ing. Petra Szlafkaiová KVSaRR
2016 2019 VEGA 1/0431/16 V-16-090-00 Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky VONDROVÁ Andrea, Ing. PhD. Ing. Daniela Pobudová PhD., Univ.prof.dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Ing. Michal Habrman PhD., Ing. Roman Chandoga PhD., Ing. Matej Valach PhD., Ing. Edmund Fifek PhD., Mgr. Kristína Petríková, Mgr. Lucia Országhová, Ing. Richard Kališ KHP
2017 2019 VEGA 1/0009/17   Budovanie kapitálovej únie        v rámci Európy a jej efekty     pre jednotlivé členské krajiny CHOVANCOVÁ Božena, prof. Ing. PhD. Ing. Peter Árendáš PhD.,  doc. Ing. Jana Kotlebová PhD., Ing. Viera Malacká PhD., Ing. Jaroslav Hudcovský, Ing. Vladimír Gvozdjak, Mgr. Michael  Shatagin, Ing. Michaela Dorocáková, Ing. Ján Bukoven, Ing. Patrik Slobodník KBaMF
2017 2019 VEGA 1/0946/17   Úverový cyklus, kreditné riziko  a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy SIVÁK Rudolf, Dr.h.c. prof. Ing. PhD.   KF
2017 2020 VEGA 1/0367/17   Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe           na podporu sociálnej inklúzie PONGRÁCZ Eva, Ing. PhD. prof. Ing. Eva Rievajová PhD., prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD., Ing. Hana Poláčková PhD., Ing. Marián Vongrej PhD., Ing. Michaela Nováková PhD.,  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA. Ing. Erika Lapinová PhD., Ing. Ivana Setnická, MSc Gábor Szudi KSRaP
2017 2019 VEGA 1/0693/17   Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny HORVÁTOVÁ Eva, prof. Ing. PhD.   KBaMF
2016 2018 KEGA 022EU-4/2016 K-16-019-00 Modely projektového   vyučovania v odborných ekonomických predmetoch PASIAR Ladislav, Ing. PhD. prof. Ing. Rudolf Šlosár PhD.,Ing. Jaromír Novák PhD., PhDr. Zuzana Chmelárová PhD., Ing. Ľudmila Velichová PhD., Ing. Darina Orbánová PhD., Mgd. Andrea Čonková PhD., Ing. Cecília Kyndlová, Viktória Čerepkaiová KPG
2016 2018 KEGA 034EU-4/2016 K-16-020-00 Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu PASTORÁKOVÁ Erika, doc. Ing. PhD. mim. prof. Ing. Tomáš Ondruška PhD., Ing. Zuzana Brokešová PhD., Ing. Andrea Snopková PhD., doc. Ing. Jana Péliová PhD., Mgr. Júlia Procíková PhD., Ing. Terézia Janíková, Ing. Monika Jurkovičová KPOI
2017   KEGA 030EU-4/2017 K-17-024-00 Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SR HORVÁTOVÁ Eva, prof. Ing. PhD.   KBaMF
2015 2018 APVV APVV-14-0512 06K1107 Univerzity a ekonomický    rozvoj regiónov (UNIREG) BUČEK Milan, prof. Ing. DrSc. Rehák, Šipikal, Pástor, Belvončíková, Sekelský, Szitásiová, Vlčková, Mišúnová, Lábaj, Káčer, Alexy, Hudec, Šebová, Džupka, Čorejová, Rostášová, Al Kassiri, Dudová, Paďourová, Fáziková, Chreneková, Melichová, Orviská, Huňady, Pisár, Rafaj, Možuchová, Rovňanová, Cíba, Urbančíková KVSaRR
2016 2019 APVV APVV-15-0322 06K1109 Konkurencieschopnosť, akonomický rast a prežitie firiem OCHOTNICKÝ Pavol, prof. Ing. CSc. doc. Ing. Alena Zubaľová PhD., doc.Ing. Erika Neubauerová PhD., doc. Ing. Kornélia Beličková PhD., doc. Mgr. Ing. Jana Kubicová PhD., doc. Ing. Katarína Belanová PhD., Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová PhD., doc. Ing. Ľubomíra Gertler PhD., Ing. Juraj Válek PhD., Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Zuzana Brindzová PhD., Ing. Jana Péliová PhD., prof. Ing. Anna Schultzová PhD., Ing. Jozef Jankech, Ing. Miroslava Záhumenská, Ing. Kristína Hudoková, Ing. Nadya Dubrovina CSc., Ing. Jana Kočkovičová, Ing. Michaela Tomčíková KF, KET
2016 2020 APVV APVV-15-0765 06K1110 Nerovnosť a ekonomický rast LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. doc.Mgr.Martin Kahanec MA PhD., doc. Ing. Martin Lábaj PhD., Ing. Eduard Nežinský PhD., Ing. Paula Puškárová DiS.Art, PhD., Ing. Elena Fifeková PhD., Mgr. Kristína Petríková KHP, KSRaP
2016 2019 APVV APVV-15-0306 06K1112 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti JACKO Tomáš, Ing. PhD.   KVSaRR
 

 

3.1.4. Výskumné aktivity od subjektov verejnej správy

                 
 

3.1.5. Výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) - domáce výskumné mimo grantových schém

2016 2017 Mondi SCP, a.s.   P-101-0004/16 Vypracovanie expertízy           pre papierenský priemysel LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.    
2017 2017       Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu OCHOTNICKÝ Pavol, prof. Ing. CSc. Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Mgr. Marek Káčer, PhD., Ing. Martin Alexy, PhD., Ing. Mgr. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD., prof. Ing. Juraj Pekár, PhD., prof. Ing. Ivan Brezina, PhD. KF
 

 

3.1.6. Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov mladých vedeckých pracovníkov (3.1.2.)

2017 2017 PMP     Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie KALIŠ Richard, Ing.    KHP
 

 

3.1.7. Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia

9/2016 7/2017 International Visegrad Fund   O-16-190/0021-00 Oleksandr Nestorenko PÉLIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.   KF
 

 

3.1.8. Domáce nevýskumné projekty

2016 2017 nadácia VÚB 2016-3-03/2 D-16-101/0011-01

Hosťujúci profesor -              prof. John Gilbert.

Medzinárodná ekonómia, teória a politika medzinárodného obchodu, modelovanie všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho aplikácie ("general equilibrium modelling"), ekonómia rozvoja

MUCHOVÁ Eva prof. Ing. PhD.   KET
2017 2018 nadácia VÚB 2017-3-03/1   Hosťujúci profesor -             prof. Edward M. Bergman, PhD.

 

BUČEK Milan, prof. Ing. DrSc.

 

  KVSaRR

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?