• Overcoming Digital Divide in Europe and Southeast Asia – ODDEA

  Rok začiatku riešenia projektu: 2022
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZON-MSCA-SE (HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01), European Research Executive Agency (REA)
  Registračné číslo projektu: 101086381
  ŠPP prvok: Z-22-101/0019-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD.

  Katedra: KET
 • SHARE ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): ERIC – European Research Infrastructure Consortium
  ŠPP prvok: Z-18-102/0002-10
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Munich Center for the Economics of Aging (MEA) - Prof. Dr. h. c. Axel Börsch-Supan, PhD., Managing Director

  Spoluriešitelia projektu:

  Pongrácz Eva, doc. Ing. PhD. - Country Team Leader  Sika Peter, doc. Ing. PhD., Poláčková Hana, Ing. PhD., Schubertová Michaela, Ing. PhD., Šipikalová Silvia, doc. Ing. PhD. - Country Team Operator, Lábaj Martin, prof. Ing. PhD., Nováková Michaela, Ing. PhD.

  Katedra: KSRaP a KHP
 • Federated decentralized trusted dAta Marketplace for Embedded finance (FAME)

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2027
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZON-IA-FAME
  Registračné číslo projektu: 101092639
  ŠPP prvok: Z-23-101/0021-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD., Brokešová Zuzana, doc. Ing. PhD., Káčer Marek, Mgr. PhD., Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD., Kintler Jakub, Ing. PhD., Remeňová Katarína, doc. Ing. PhD., Ivanová Ida, Ing.

  Katedra: KF
 • WATTER 4 ALL

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2027
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZONT
  ŠPP prvok: ŠPP - Z-23-180/0010-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Baculáková Kristína, Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Puškárová Paula, Ing., PhD., DiS.art., doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD., Ing. Dáša Belkovicsová, PhD.

  Katedra: KF
 • Modelovanie zlyhania malých a stredných podnikov na Slovensku s použitím metód umelej inteligencie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0639/21
  ŠPP prvok: V-21-185-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Káčer Marek, Mgr., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Martin Alexy, PhD. , prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Katedra: KF
 • Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0851/21
  ŠPP prvok: V-21-191-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Pongrácz Eva, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Šipikalová Silvia, doc., Ing. PhD.,  Rievajová Eva, prof. Ing. PhD., Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD., Nováková Michaela, Ing. PhD., Polonyová Simona, Ing. PhD., Girašek Jakub, Ing., Poláčková Hana, Ing. PhD., Klimko Roman, Ing. PhD., Dubovská Miriama, Ing., Lelovics Andrea, Ing. MBA

  Katedra: KSRaP
 • Priemyselná politika v podmienkach deindustrializácie a automatizácie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0781/21
  ŠPP prvok: V-21-192-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Majzlíková (rod. Stracová) Erika, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Morvay Karol, doc. Ing. PhD., Lábaj Martin, prof. Ing. PhD.,  Pobudová Daniela Ing. PhD.,  Vitáloš Matej Ing., Luchava Havettová Miroslava Ing. PhD., Oleš Tomáš, Ing., Ševček Tomáš, Ing., Tóth Peter, MA PhD., Procházka Gabriel, Mgr.

  Katedra: KHP
 • Vplyv psychologických postrčení a ekonomických stimulov na plnenie daňových povinností

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0167/21
  ŠPP prvok: V-21-190-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Servátka Maroš, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Matej Lorko, PhD., Ing. Veronika Šišková

  Katedra: KF a KPOI
 • Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-20-0338
  ŠPP prvok: 06K1126
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Alexy, Belanová, Belkovicsová, Boór, Brokešová, Engeľ, Gertler, Hocman, Ihnatiśinová, Jančovičová, Káčer, Kušnírová, Leško, Muchová, Neubauerová, Ochotnický, Ondruška, Pastoráková, Péliová, Rabatinová, Schultzová, Šišková, Sivák, Solej, Válek, Zeman Zubaľová

  Katedra: Katedra financií
 • Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-20-0359
  ŠPP prvok: 06K1127
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Andrej Cupák, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. , prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Mário Zeman

  Katedra: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
 • Zlepšovanie koordinácie dobrovoľníkov a efektívnosti altruistických trhov

  Rok začiatku riešenia projektu: 07/2022
  Rok skončenia riešenia projektu: 06/2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-21-0388
  ŠPP prvok: 06K1129
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Matej Lorko, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Michal Ďuriník Ing. Bc., PhD., Maroš Servátka prof., PhD, Robert Slonim prof.,  PhD., Ing. Katarína Čellárová

  Katedra: KPOI
 • Coworkingy a vplyv pandémie COVID-19 – príležitosti pre mestský ekonomický rozvoj

  Rok začiatku riešenia projektu: 2022
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0249/22
  ŠPP prvok: V-22-209-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Belvončíková Eva, Ing., M.A., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  zástupca: Ing. Oliver Rafaj, PhD., riešitelia: Ing. Valéria Némethová, PhD., doc. Ing. Šebová Miriam, PhD., doktorandka Mgr. Klaudia Glittová, Ing. Andor Tóthová Barbora, Ing. Johanesová Lucia

  Katedra: KVSaRR
 • Zvyšovanie finančnej reziliencie jednotlivcov a domácností podporou efektívnych finančných rozhodnutí

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0660/23
  ŠPP prvok: V-23-225-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Brokešová Zuzana, doc. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD., Ondruška Tomáš, doc. Ing. PhD., Péliová Jana, doc. Ing. PhD.,  Hudec Miroslav, doc. Ing, PhD., Škriniar Pavel, Ing. PhD., Gogola Erik, Ing., Snopková Andrea, Ing., PhD; Petrenko Yulyia, Mgr., CSc.; Holandová Katarína, Ing., Krupová Patrícia, Ing., Biesiková Barbora, Ing., Slobodník Branislav, Ing. Mgr. LL.M.

  Katedra: KPOI
 • Evolúcia tvorby znalosti univerzít v regiónoch

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0384/23
  ŠPP prvok: V-23-226-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Rehák Štefan, doc. Ing. PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Socioekonomické výzvy a možnosti súvisiace s politikou v oblasti starnutia pre zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a inovácií

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0226/23
  ŠPP prvok: V-23-227-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Sika Peter, doc. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Vidová Jarmila, Ing. PhD., Šipikalová Silvia, doc. Ing. PhD., Polonyová Simona, Ing. PhD., Horbulák Zsolt, Ing. Mgr. PhD., Nováková Michaela, Ing. PhD., Lelovics Andrea, Ing. MBA

  Katedra: KSRaP
 • Zadlžovanie sa ekonomických subjektov a krajín v Európskej únii

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0679/23
  ŠPP prvok: V-23-228-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Novák Marcel, Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Darmo Ľubomír Ing. PhD., Adamovský Peter Ing. PhD., Belkovicsová Daša, Ing. PhD., Brinčíková Zuzana, Ing. PhD., Ihnatšinová Denisa, Ing. PhD., Jančovičová Bognárová Kristína, Mgr. Ing. PhD., Kušnírová Jana, doc. Ing. PhD., Lennerová Ivana, Ing. PhD., Leško Peter, Ing. PhD., Lisý Ján, prof. Ing. PhD., Martincová Marta, doc. Ing. PhD., Muchová Eva, prof. Ing. PhD., Rabatinová Marcela, Ing. PhD., Rimeš Michal, Ing., Trnovský Karol, Ing. PhD., Válek Juraj, doc. Ing. PhD.

  Katedra: KE
 • Zlepšovanie fungovania ekonomických procesov využitím poznatkov behaviorálnej ekonómie (teoretický a empirický prístup)

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0545/23
  ŠPP prvok: V-23-229-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Sirakovová Eva Ing. PhD , Matoušková Eleonóra Ing. PhD., Darmo Ľubomír Ing. PhD., Přívara Andrej Ing. PhD., Horbulák Zsolt Ing. Mgr. PhD., Mkiyes Hussein Ing., Francisti Ivan Ing., Szakadátová Estera MSc., PhD.

  Katedra: KE
 • Didaktické hry v ekonomických predmetoch na stredných školách zohľadňujúce súčasnú hodnotovú orientáciu mládeže

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 025EU-4/2023
  ŠPP prvok: K-23-057-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Pasiar Ladislav, Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Čonková Andrea, Mgr. PhD., Chmelárová Zuzana, PhDr. PhD., Kerestúrová Ivana, PhDr. PhD., Novák Jaromír, doc. Ing. PhD.

  Katedra: KPC
 • Implementácia zážitkového učenia do pedagogickopsychologickej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na zvládanie trémy a sociálnych strachov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 021EU-4/2023
  ŠPP prvok: K-23-058-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

  Katedra: KPC
 • Základy financií podnikateľskej sféry (VŠ učebnica)

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 023EU-4/2023
  ŠPP prvok: K-23-059-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Belanová Katarína, doc. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Sivák Rudolf, Dr.h.c. prof. Ing. PhD., Hocman František, Ing. PhD., Jančovičová Bognárová Kristína, Mgr. Ing. PhD., Szakadátová Estera, MSc., PhD.

  Katedra: KFin
 • Európska dimenzia tvorby znalostí v regiónoch

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2027
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-22-0183
  ŠPP prvok: 06K1131
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Šipikal Miroslav, doc. Mgr. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Belvončíková Eva, Ing. PhD., Johanesová Lucia, Ing., Némethová Valéria, Ing. PhD., Rafaj Oliver, Ing. PhD., Rehák Štefan, doc. Ing. PhD., Špurek Miroslav, Ing. PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Cenové modely na trhoch s dátami - experimentálny prístup

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0781/21
  ŠPP prvok: V-24-241-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Péliová Jana, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Boór Matej, Ing. PhD.,   Nežinský Eduard, doc. Ing. PhD., D Petrenko Yulia, Mgr. CSc., D Laššu Cyril, Ing., ND Pauchlyová Margaréta, Ing.

  Katedra: KF
 • Socioekonomické výzvy migračnej politiky SR v kontexte vývoja situácie na trhu práce

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0068/24
  ŠPP prvok: V-24-242-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Přívara Andrej, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Tyran Jean-Robert, prof. PhD., Mészáros Róbert, Ing. MBA, Mkiyes Hussein, Ing. Mgr.,Rahmat, Najib Rahman, MA, Klimko Roman, Ing. PhD., Rievajová Eva, prof. Ing. PhD., Grmanová Eva, doc. RNDr. PhD.

  Katedra: KE
 • Príležitosti a riziká vyplývajúce z rastúcej úlohy nebankových finančných inštitúcií a zrýchľovania dynamiky inovácií vo finančnom systéme

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0723/24
  ŠPP prvok: V-24-243-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:
  Hocman František, Ing. PhD., Ochotnický Pavol, prof. Ing. CSc., Belanová Katarína, doc. Ing. PhD., Bašová Alena, Ing. PhD., Dziura Boris, Ing. PhD., Golha Peter, Ing., Bastyr Silvia, Ing., Šoltésová Erika, Ing.
  Katedra: KF
 • Cirkulujúca migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl v krajinách EÚ: výzva pre migračné politiky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0156/24
  ŠPP prvok: V-24-244-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.

  Spoluriešitelia projektu:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD., Mészáros Róbert, Ing. MBA, Rahmat Najib Rahman, MA, Trnovský Karol, Ing. PhD.

  Katedra: KE
 • Finančné inovácie, digitalizácia a finančná gramotnosť ako akcelerátory ekonomického oživenia v konkurenčnom prostredí s ekonomickými nerovnováhami

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0639/24
  ŠPP prvok: V-24-245-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Kotlebová Jana, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Cupák Andrej, Ing. PhD., Arendáš Peter, Ing. PhD., Rašiová (Čeryová) Barbara, Ing., Cesnak Martin, Ing., Paracka Miloslav, Ing., Vateha Marko David, Ing.,Tabaček Jakub, Ing.

  Katedra: KBaMF
 • Vzdelávacia online platforma pre výučbu ekonómie a finančnej gramotnosti

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 033EU-4/2024
  ŠPP prvok: K-24-069-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Leško Peter, Ing. PhD., Martincová Marta, doc. Ing. PhD., Novák Marcel,Ing. PhD., Darmo Ľubomír, Ing. PhD., Lennerová Ivana, Ing. PhD., Brinčíková Zuzana, Ing. PhD.

  Katedra: KE
 • Ekonomické vzdelávanie prostredníctvom integrácie inovatívnych digitálne zdokonalených stratégií výučby

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 016EU-4/2024
  ŠPP prvok: K-24-070-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Andrej Přívara, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD., Lennerová Ivana, Ing.  PhD., Brinčíková Zuzana, Ing. PhD., Sirakovová Eva, Ing. PhD., Trnovský Karol, Ing. PhD., Přívarová Magdaléna, prof. Ing., Mészáros Róbert, Ing. MBA,  Mkiyes Hussein, Mgr. Ing. BSc., Rahmat Rahman Najib, MA,

  Katedra: KE
 • Energetická kríza a energetická bezpečnosť Slovenska a EÚ

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 031EU-4/2024
  ŠPP prvok: K-24-071-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD., Gachová Katarína, Ing. PhD., Rašiová Barbara, MSc., Vateha Marko Dávid, Ing., Cesnak Martin, Ing.

  Katedra: KBaMF
 • Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0573
  ŠPP prvok: 06K1122
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Servátka Maroš, doc. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD., Brokešová Zuzana, doc. Ing. PhD., 

  Féherová Martina, Ing. PhD., Šišková Veronika, Ing. PhD.

  Katedra: KF, KPOI
 • Posilnenie inovatívnej výskumnej spolupráce medzi MIT a EUBA v oblasti automatizácie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Nadácia NBS GV-2022-4
  ŠPP prvok: D-23-101/0015-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Lábaj Martin, prof. Ing. PhD.

  Katedra: KHP
 • Ekonomické ukazovatele automobilového priemyslu na Slovensku 2022 a 2023

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Zväz automobilového priemyslu
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Lábaj Martin, prof. Ing. PhD.

  Katedra: KHP
 • Finančné sprostredkovanie a vplyv na finančný blahobyt spotrebiteľa

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): MVP
  ŠPP prvok: I-24-103-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Slobodník Branislav, Ing.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Patrícia Krupová, NHF, Ing. Katarína Haladová, NHF, Ing. Katarína Haladová, NHF, Ing. Barbora Biesiková, NHF

  Katedra: KHP
 • Vplyv crowd out efektu na udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): MVP
  ŠPP prvok: I-24-104-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Johanesová Lucia, Ing.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Jakub Lukáč, PhD., FPM, Ing. Jakub Lukáč, PhD., FPM, 'Mgr. Lucia Kováčová, MA, NHF, Mgr. Martin Novysedlák, PhD., FPM

  Katedra: KVSaRR
 • Priestorové aspekty coworkingových organizácií v mestách V4

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): MVP
  ŠPP prvok: I-24-107-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Rafaj Oliver, Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Anna Kalafutová, Ing. NHF, Samuel Chlpek, Ing., OF

  Katedra: KVSaRR
 • Úloha sentimentu pri finančnom rozhodovaní sa domácností počas pandémie COVID-19 v Slovenskej republike

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): MVP
  ŠPP prvok: I-24-108-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Boór Matej, Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Mgr. Yuliya Petrenko, NHF, Ing. Tomáš Mazán, MSc., NHF, Ing. Jerguš Horský, OF, Ing. Anton Marci, PhD., FHI

  Katedra: KF
 • Vplyv umelej inteligencie na mzdovú prémiu a nerovnosti v Európe

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): MVP
  ŠPP prvok: I-24-110-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Oleš Tomáš, Ing.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Gabriel Procházka, NHF, Ing. Jakub Pernický, FMV

  Katedra: KHP
 • Master Studies in Sustainable Development and Management – MASUDEM

  Rok začiatku riešenia projektu: 2023
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+ CBHE (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2), European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
  Registračné číslo projektu: 101082797
  ŠPP prvok: Z-22-101/0020-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

  Katedra: KE
 • Enhancing Digital and Soft Skills for Ageing Workforce

  Rok začiatku riešenia projektu: 2024
  Rok skončenia riešenia projektu: 2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+ KA220-ADU,s agentúrou SAAIC
  ŠPP prvok: Z-24-101/0023-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

  Katedra: KE