• MigrAtion Governance and asYlum Crises (MAGYC)

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZONT 2020
  Registračné číslo projektu: 822806
  ŠPP prvok: Z-18-180/0009-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Puškárová Paula doc. Ing., PhD., DiS.art.

  Katedra: NHF
  Konzultačné hodiny:

  ZS 2023/24:

  Pondelok: 13:30 - 14:15

  Utorok: 08:15 - 09:00

  Pedagogická činnosť:
  • Komoditné trhy a reálne investície
  • Peňažné trhy
  • Kapitálové trhy
  • Kolektívne investovanie
  • Medzinárodné financie

   

 • Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning

  Rok začiatku riešenia projektu: 09/2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 08/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): ERASMUS+
  Registračné číslo projektu: 2020-1-SK01-KA203-078299
  ŠPP prvok: Z-20-101/0016-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Jaromír Novák, PhD.

  Katedra: Kpedag
 • Enhanced Quality Assurance in the Financial Training – EQAFIT

  Rok začiatku riešenia projektu: 12/2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 02/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+
  Registračné číslo projektu: 2020-1-SE01-KA202-077844
  ŠPP prvok: Z-21-101/0017-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

  Katedra: KPOI a KBaMF
 • Collaboration for Effective Digital Education - D-COLLAB

  Rok začiatku riešenia projektu: 03/2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 02/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+KA2
  Registračné číslo projektu: 2020-1-SK01-KA226-HE-094384
  ŠPP prvok: Z-21-190/0008-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

  Katedra: KET
 • The Geography of New Working Spaces and tje Impact on the Periphery

  Rok začiatku riešenia projektu: 10/2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 09/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): COST
  Registračné číslo projektu: COST Action CA18214
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Eva Belvončíková, PhD. MAM.a., 

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.,

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Collaboration for Effective Digital Education - D-COLLAB

  Rok začiatku riešenia projektu: 03/2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 02/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+KA2
  Registračné číslo projektu: 2020-1-SK01-KA226-HE-094384
  ŠPP prvok: Z-21-190/0008-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

  Katedra: KET
 • Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges (DIGI-SOC)

  Rok začiatku riešenia projektu: 12/2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 11/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): ERASMUS+
  Registračné číslo projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000027649
  ŠPP prvok: Z-22-101/0018-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Finančné riziká a ich vplyv na úverový cyklus a ich finančnú stabilitu ekonomiky v SR.

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0688/20
  ŠPP prvok: V-20-164-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

  Katedra: KF
 • Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0664/20
  ŠPP prvok: V-20-165-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Ivana Lennerová, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Miroslava Luchava Havettová, PhD.

  Katedra: KET
 • Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0037/20
  ŠPP prvok: V-20-166-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

  Katedra: KSRaP
 • Modelovanie zlyhania malých a stredných podnikov na Slovensku s použitím metód umelej inteligencie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0639/21
  ŠPP prvok: V-21-185-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Káčer Marek, Mgr., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Martin Alexy, PhD. , prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Katedra: KF
 • Finančná podpora podnikateľského prostredia najmä malých a stredných podnikov v kontexte riešenia dôsledkov koronakrízy.

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0884/21
  ŠPP prvok: V-21-186-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Gertler Ľubomíra, doc, PhD

  Katedra: KF
 • Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0607/21
  ŠPP prvok: V-21-187-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Horvátová Eva, prof. Ing., CSc.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD., Ing. Ctibor Pilch, PhD., Ing. Boris Šturc, PhD., Ing. Peter Gernát, Ing. Andrej Cupák, Ing. Katarína Gachová, Ing. Natália Zelenková, PhD., Ing. Juraj Dedinský, doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

  Katedra: KBaMF
 • Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0851/21
  ŠPP prvok: V-21-191-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Pongrácz Eva, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Rievajová Eva, prof. Ing. PhD., Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD., Nováková Michaela, Ing. PhD., Polonyová Simona, Ing. PhD., Antalová Mária, doc. PhDr. PhD., Girašek Jakub, Ing.

  Katedra: KSRaP
 • Priemyselná politika v podmienkach deindustrializácie a automatizácie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0781/21
  ŠPP prvok: V-21-192-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Majzlíková (rod. Stracová) Erika, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Karol Morvay Ing. PhD. , Pobudová Daniela Ing. PhD.,
  Bilka Matúš Ing. , Jankovič Patrik Ing. , Švardová Viktória Ing.
  Vitáloš Matej Ing. , Luchava Havettová Miroslava Ing. PhD.

  Katedra: KHP
 • Generačná výmena a zabezpečenie poskytovania verejných služieb a správy

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0683/21
  ŠPP prvok: V-21-189-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Žárska Elena, prof. Ing., CSc.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD., Mgr. Tomáš Jacko, PhD., doc. Ing. Martina Halásková, PhD.– riešiteľka Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, doc. Ing. Renáta Halásková, PhD. – riešiteľka Pedagogická fakulta Ostravská univerzita

  Katedra: KVSaRR
 • Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0239/19
  ŠPP prvok: V-19-142-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Roman Klimko, PhD.,

  Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.,

  Ing. Mgr. Igor  Dvornický,

  Ing. Eva Sirakovová

  Katedra: KET
 • Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0716/19
  ŠPP prvok: V-19-143-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Nežinský Eduard, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková, PhD.,

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič,

  Ing. Patrik Jančovič,

  Ing. Martin Hudcovský PhD.,

  Ing. Karol Morvay, PhD.,

  Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Katedra: KHP
 • Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0605/19
  ŠPP prvok: V-19-144-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Šipikal Miroslav, doc. Mgr., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Štefan Rehák PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Valéria Némethová, PhD.,

  Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,

  Mgr. Igor Jašurek

  Katedra: KVSaRR
 • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0251/19
  ŠPP prvok: V-19-145-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Sika Peter, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Jarmila Vidová, PhD.,

  doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.,

  doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková, PhD.,

  Ing. Miriama Trebichalská,

  Ing. Jakub Girašek,

  Ing. Simona Polonyová, PhD. 

  Katedra: KSRaP
 • Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0466/19
  ŠPP prvok: V-19-146-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Brokešová Zuzana, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD.,

  Ondruška Tomáš, Ing. PhD.,

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD.,

  Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.,

  Škriniar Pavel, Ing. PhD.,

  Herasimau Raman, Mgr.,

  Fehérová Martina, Ing. MSc.,

  Kocúrek Martin, Ing. MSc.,

  Dubrovina Nadiya, Ing. CSc,

  Ing. Matej Lorko,

  Ing. Jana Kušnírová PhD.,

  Ing. Juraj Válek, PhD.,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Katedra: KPOI
 • Akumulácia ľudského kapitálu v regiónoch – ekonomické a sociálne dôsledky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0774/19
  ŠPP prvok: V-19-147-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Rehák Štefan, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Paula Puškárová, DiS.art., PhD.,

  Doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.,

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Miroslav Špurek,

  Ing. Eva Belvončíková, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0356/19
  ŠPP prvok: V-19-149-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Novák Marcel, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  prof. Ing. Ján Lisý, PhD., 

  Ing. Marek Kálovec, PhD.,

  Ing. Valéria Dziurová,

  Ing. Karol Trnovský, PhD.,

  doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.,

  Ing. Alexandra Veselková, PhD.,

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,

  Ing. Barbora Burianová,

  RNDr. Agneša Gašperánová, PhD.,

  Ing. Daniel Krajčík, PhD.

  Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.,

  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,

  Ing. Jana Kušnírová, PhD., I

  ng. Juraj Válek, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Katarína Detersová,

  Ing. Agáta Šuláková,

  Ing. Peter Leško,

  Ing. Lukáš Burian

  Katedra: KET
 • Implementácia experimentálnej ekonómie ako inovatívnej pedagogickej metódy pre rozvoj nových zručností v rámci ekonomického vzdelávania

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 017EU-4/2021
  ŠPP prvok: K-21-044-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Zuzana Brokešová, PhD., prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. , Ing. Tomáš Ondruška, PhD., Ing. Matej Lorko, Ph.D.,

  Katedra: KF a KPOI
 • Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 005EU-4/2019
  ŠPP prvok: K-19-034-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ladislav Pasiar,

  prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,

  Mgr. Andrea Čonková, PhD.,

  Ing. Jaromír Novák, PhD.,

  Ing. Darina Orbánová, PhD.,

  Ing. Ľudmila Velichová, PhD.,

  Viktória Čerepkaiová

  Katedra: KPG
 • Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 035EU-4/2020
  ŠPP prvok: K-20-035-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:
  Ing. Peter Leško, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Ing. Katarína Detersová 
  Katedra: KET
 • Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 015EU-4/2020
  ŠPP prvok: K-20-036-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

  Katedra: KPOI
 • Vplyv psychologických postrčení a ekonomických stimulov na plnenie daňových povinností

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0167/21
  ŠPP prvok: V-21-190-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Servátka Maroš, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Matej Lorko, PhD., Ing. Veronika Šišková

  Katedra: KF a KPOI
 • Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-18-0425
  ŠPP prvok: 06K1120
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Richard Kališ, PhD.,

  Ing. Peter Mandžák,

  Ing. Daniela Pobudová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.,

  PhamDr. Miroslava Snopková, PhD.,

  doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA,

  prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.,

  MSc. Biliana Yontcheva, PhD.

  Katedra: KHP
 • Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-18-0435
  ŠPP prvok: 06K1121
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Klimko Roman, PhD.,

  Ing. Sirakovova Eva

  Katedra: KET
 • Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0573
  ŠPP prvok: 06K1122
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Zuzana Brokešová, Jana Péliová, Matej Lorko, Martina Féherová, Veronika Šišková

  Katedra: KF
 • Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

  Rok začiatku riešenia projektu: 7/2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 6/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0108
  ŠPP prvok: 06K1123
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD., Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.

  Katedra: KF, KVSaRR
 • Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0263
  ŠPP prvok: 06K1125
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Katedra: TUKE, KVSaRR
 • APVV - Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2025
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-20-0338
  ŠPP prvok: 06K1126
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Alexy, Belanová, Belkovicsová, Boór, Brokešová, Engeľ, Gertler, Hocman, Ihnatiśinová, Jančovičová, Káčer, Kušnírová, Leško, Muchová, Neubauerová, Ochotnický, Ondruška, Pastoráková, Péliová, Rabatinová, Schultzová, Šišková, Sivák, Solej, Válek, Zeman Zubaľová

  Katedra: Katedra financií
 • APVV - Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností

  Rok začiatku riešenia projektu: 2021
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-20-0359
  ŠPP prvok: 06K1127
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Andrej Cupák, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. , prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Mário Zeman

  Katedra: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
 • Zlepšovanie koordinácie dobrovoľníkov a efektívnosti altruistických trhov

  Rok začiatku riešenia projektu: 07/2022
  Rok skončenia riešenia projektu: 06/2026
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-21-0388
  ŠPP prvok: 06K1129
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Matej Lorko, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Michal Ďuriník Ing. Bc., PhD., Maroš Servátka prof., PhD, Robert Slonim prof.,  PhD., Ing. Katarína Čellárová

  Katedra: KPOI
 • Coworkingy a vplyv pandémie COVID-19 – príležitosti pre mestský ekonomický rozvoj

  Rok začiatku riešenia projektu: 2022
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0249/22
  ŠPP prvok: V-22-209-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Belvončíková Eva, Ing., M.A., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  zástupca: Ing. Oliver Rafaj, PhD., riešitelia: Ing. Valéria Némethová, PhD., doc. Ing. Šebová Miriam, PhD., doktorandka Mgr. Klaudia Glittová, Ing. Andor Tóthová Barbora, Ing. Johanesová Lucia

  Katedra: KVSaRR
 • UNIVNET - Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Registračné číslo projektu: 0201/0007/20
  ŠPP prvok: O-20-101/0026-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Katedra: KF
 • Synchronizácia ako nutná podmienka efektívneho fungovania menovej únie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): PMP
  Registračné číslo projektu: I-22-105-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Tomáš Ševček, Ing.

  Katedra: KHP
 • Rast podpory populistických pravicových strán: Vplyv efektu susedstva na volebné preferencie jednotlivca

  Rok začiatku riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): PMP
  Registračné číslo projektu: I-22-112-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Dana Kuběnková, Mgr.

  Katedra: KVSaRR
 • Hosťujúci profesor doc. Drs. MA Silvester van Koten, PhDr., PhD.

  Rok začiatku riešenia projektu: 08/2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 01/2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Nadácia VÚB
  Registračné číslo projektu: 2019-3-03/1
  ŠPP prvok: D-19-101/0014-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Katedra: KF