• MigrAtion Governance and asYlum Crises (MAGYC)

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZONT 2020
  Registračné číslo projektu: 822806
  ŠPP prvok: Z-18-180/0009-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Puškárová Paula doc. Ing., PhD., DiS.art.

  Katedra: NHF
  Konzultačné hodiny:

  LS 2020/2021:

  Pondelok: 13:30-14:30

  Utorok: 14:30-15:30

 • Public Administration Education Quality Enhancement

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Erasmus+
  Registračné číslo projektu: 2018-1-SK01-KA203-046330
  ŠPP prvok: Z-18-101/0013-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Mgr. Tomáš Jacko, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Tomáš Černenko, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Financial Supervision and Technological Compliance Training Programme

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): HORIZONT 2020
  Registračné číslo projektu: 625215
  ŠPP prvok: Z-19-190/0006-11
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Péliová Jana, doc. Ing., PhD.

  Katedra: NHF
 • Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities

  Rok začiatku riešenia projektu: 10/2016
  Rok skončenia riešenia projektu: 01/2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): REPESEA
  Registračné číslo projektu: 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP
  ŠPP prvok: Z-16-101/0012-05
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Eva Sirakovová,

  Ing Roman Klimko , PhD.,

  Mgr. Klimko Patrik, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Marek Kálovec, PhD.  

  Katedra: KET
 • Technological transformation and transitioning of regions

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): ESPON EGTC
  Registračné číslo projektu: EE/SO1/066/2018
  ŠPP prvok: Z-19-101/0015-10
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • The Geography of New Working Spaces and tje Impact on the Periphery

  Rok začiatku riešenia projektu: 10/2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 09/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): COST
  Registračné číslo projektu: COST Action CA18241
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Eva Belvončíková, PhD. MAM.a., 

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.,

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Empowering the next generation of social enterprise scholars

  Rok začiatku riešenia projektu: 2017
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): COST
  Registračné číslo projektu: COST Action CA16206
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Eva Pongrácz PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  prof. Ing. Eva Rievajová PhD.,

  prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.,

  Ing. Hana Poláčková PhD., 

  Ing. Michaela Nováková PhD.,

  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA.

  Ing. Erika Lapinová PhD.,

  Ing. Ivana Setnická, MSc

  Gábor Szudi

  Katedra: KSRaP
 • Finančné riziká a ich vplyv na úverový cyklus a ich finančnú stabilitu ekonomiky v SR.

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0688/20
  ŠPP prvok: V-20-164-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

  Katedra: KF
 • Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0664/20
  ŠPP prvok: V-20-165-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Ivana Lennerová, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Miroslava Luchava Havettová, PhD.

  Katedra: KET
 • Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0037/20
  ŠPP prvok: V-20-166-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

  Katedra: KSRaP
 • Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2017
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0367/17
  ŠPP prvok: V-17-102-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Eva Pongrácz, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  prof. Ing. Eva Rievajová PhD.,

  prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.,

  Ing. Erika Lapinová PhD.,

  Ing. Ivana Setnická, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková PhD.,

  MSc Gábor Szudi, PhD.,

  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA. ,

  Ing. Hana Poláčková PhD.,

  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.,

  Ing. Marián Vongrej PhD.,

  Ing. Darina Orbánová PhD.,

  doc.Ing. Ľudmila Velichová PhD.,

  Ing. Simona Polonyová, PhD.,

  Ing. Jakub Girašek 

  Katedra: KSRaP
 • Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0257/18
  ŠPP prvok: V-18-125-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Štefan LYÓCSA PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.,

  Ing. Peter Árendáš, PhD.,

  doc.Ing. Tomáš Výrost, PhD.,

  Ing. Michaela Dorocaková,

  Ing. Peter Gernát,

  Ing. Zuzana Košťálová,

  Ing. Patrik Slobodník,

  Ing. Mária Širaňová, PhD.

  Katedra: KBaMF
 • Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0215/18
  ŠPP prvok: V-18-141-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Kornélia BELIČKOVÁ, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,

  PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, PhD.,

  Ing. Michaela Tomčíková,

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.,

  Ing. Mgr. Eva Prousková,

  Ing. Zuzana Staríčková, PhD.,

  Ing. Dáša Belkovicsová, PhD.,

  Ing. Jarmila Vídová, PhD.,

  Mgr. Igor Dvornický

  Katedra: KF
 • Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0827/18
  ŠPP prvok: V-18-126-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Matej Boór PhD.,

  Prof. Maroš Servátka, PhD.,

  Ing. Tomáš Ondruška PhD.,

  prof. Ing. Erika Pastoráková PhD.,

  Ing. Zuzana Brokešová PhD.,

  Ing. Martin Kocúrek MSc.,

  Ing. Mgr. Eva Prousková,

  Ing. Raman Herasimau,

  Ing. Martina Fehérová,

  Ing. Marek Baxa,

  Ing. Veronika Šišková,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Katedra: KF
 • Prehlbovanie ekonomických nerovností v dôsledku distribučných efektov nekonvenčnej menovej politiky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2018
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0613/18
  ŠPP prvok: V-18-128-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. KOTLEBOVÁ Jana, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Mária Širaňová, PhD,

  prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.,

  Ing. Ctibor Pilch, PhD,

  Ing. Mária Hasprová, PhD.,

  Ing. Marián Nemec, CSc.,

  Ing. Barbora Stanová, PhD.,

  Ing. Adam Hulin,

  Ing. Boris Fíšera,

  Ing. Mário Zeman,

  Ing. Martin Koreň

  Katedra: KBaMF
 • Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0239/19
  ŠPP prvok: V-19-142-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Roman Klimko, PhD.,

  Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Hana Poláčková, PhD.,

  doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.,

  Ing. Mgr. Igor  Dvornický,

  Ing. Eva Sirakovová

  Katedra: KET
 • Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0716/19
  ŠPP prvok: V-19-143-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Nežinský Eduard, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková, PhD.,

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič,

  Ing. Patrik Jančovič,

  Ing. Martin Hudcovský PhD.,

  Ing. Karol Morvay, PhD.,

  Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Katedra: KHP
 • Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0605/19
  ŠPP prvok: V-19-144-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Šipikal Miroslav, doc. Mgr., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Štefan Rehák PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Valéria Némethová, PhD.,

  Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,

  Mgr. Igor Jašurek

  Katedra: KVSaRR
 • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0251/19
  ŠPP prvok: V-19-145-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Sika Peter, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Jarmila Vidová, PhD.,

  doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.,

  doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková, PhD.,

  Ing. Miriama Trebichalská,

  Ing. Jakub Girašek,

  Ing. Simona Polonyová, PhD. 

  Katedra: KSRaP
 • Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0466/19
  ŠPP prvok: V-19-146-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Brokešová Zuzana, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD.,

  Ondruška Tomáš, Ing. PhD.,

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD.,

  Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.,

  Škriniar Pavel, Ing. PhD.,

  Herasimau Raman, Mgr.,

  Fehérová Martina, Ing. MSc.,

  Kocúrek Martin, Ing. MSc.,

  Dubrovina Nadiya, Ing. CSc,

  Ing. Matej Lorko,

  Ing. Jana Kušnírová PhD.,

  Ing. Juraj Válek, PhD.,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Katedra: KPOI
 • Akumulácia ľudského kapitálu v regiónoch – ekonomické a sociálne dôsledky

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0774/19
  ŠPP prvok: V-19-147-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Rehák Štefan, doc. Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Paula Puškárová, DiS.art., PhD.,

  Doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.,

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Miroslav Špurek,

  Ing. Eva Belvončíková, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0779/19
  ŠPP prvok: V-19-148-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Kubicová Jana, doc. Ing. Mgr., PhD., MBA

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD.,

  Mgr., Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD.,

  Ing. Rabatinová Marcela PhD.,

  Ing. Soňa Kleštincová,

  Ing. Magdaléna Červeňová, CSc.,

  Ing. Alena Bašová, PhD.

  Katedra: KF
 • Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0356/19
  ŠPP prvok: V-19-149-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Novák Marcel, Ing., PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  prof. Ing. Ján Lisý, PhD., 

  Ing. Marek Kálovec, PhD.,

  Ing. Valéria Dziurová,

  Ing. Karol Trnovský, PhD.,

  doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.,

  Ing. Alexandra Veselková, PhD.,

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,

  Ing. Barbora Burianová,

  RNDr. Agneša Gašperánová, PhD.,

  Ing. Daniel Krajčík, PhD.

  Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.,

  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,

  Ing. Jana Kušnírová, PhD., I

  ng. Juraj Válek, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Katarína Detersová,

  Ing. Agáta Šuláková,

  Ing. Peter Leško,

  Ing. Lukáš Burian

  Katedra: KET
 • Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): VEGA
  Registračné číslo projektu: 1/0287/19
  ŠPP prvok: V-19-150-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Andrej Přívara PhD.,

  doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.,

  Ing. Ivana Lennerová , PhD.,

  Ing. Erika Šimonová,

  Mgr. Ing. Veronika Véghová

  Katedra: KET
 • Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2021
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 005EU-4/2019
  ŠPP prvok: K-19-034-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Ladislav Pasiar,

  prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,

  Mgr. Andrea Čonková, PhD.,

  Ing. Jaromír Novák, PhD.,

  Ing. Darina Orbánová, PhD.,

  Ing. Ľudmila Velichová, PhD.,

  Viktória Čerepkaiová

  Katedra: KPG
 • Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 035EU-4/2020
  ŠPP prvok: K-20-035-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

  Katedra: KET
 • Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): KEGA
  Registračné číslo projektu: 015EU-4/2020
  ŠPP prvok: K-20-036-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

  Katedra: KPOI
 • Nerovnosť a ekonomický rast

  Rok začiatku riešenia projektu: 2016
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-15-0765
  ŠPP prvok: 06K1110
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr.

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Mgr. Martin Kahanec MA PhD.,

  doc. Ing. Martin Lábaj PhD.,

  Ing. Eduard Nežinský PhD.,

  Ing. Paula Puškárová DiS. Art, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková PhD.,

  Mgr. Kristína Petríková,

  Ing. Viktória Šavrdová,

  Ing. Patrik Jankovič,

  Ing. Erika Stracová

  Katedra: KHP, KSRaP
 • Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-18-0425
  ŠPP prvok: 06K1120
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Richard Kališ, PhD.,

  Ing. Peter Mandžák,

  Ing. Daniela Pobudová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.,

  PhamDr. Miroslava Snopková, PhD.,

  doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA,

  prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.,

  MSc. Biliana Yontcheva, PhD.

  Katedra: KHP
 • Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-18-0435
  ŠPP prvok: 06K1121
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Klimko Roman, PhD.,

  Ing. Sirakovova Eva

  Katedra: KET
 • Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2024
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0573
  ŠPP prvok: 06K1122
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Zuzana Brokešová, Jana Péliová, Matej Lorko, Martina Féherová, Veronika Šišková

  Katedra: KF
 • Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

  Rok začiatku riešenia projektu: 7/2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 6/2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0108
  ŠPP prvok: 06K1123
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Spoluriešitelia projektu:

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD., Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.

  Katedra: KF, KVSaRR
 • Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): APVV
  Registračné číslo projektu: APVV-19-0263
  ŠPP prvok: 06K1125
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Katedra: TUKE, KVSaRR
 • Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  Registračné číslo projektu: zmluva
  ŠPP prvok: P-101-0011/19
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Karol Morvay, PhD.

  Katedra: KHP
 • UNIVNET - Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť

  Rok začiatku riešenia projektu: 2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 2022
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Registračné číslo projektu: 0201/0007/20
  ŠPP prvok: O-20-101/0026-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Katedra: KF
 • Program podpory cieleného doktorandského štúdia a výskumu: Income inequalities and distributional effects of monetaryrole of financial heterogeneity

  Rok začiatku riešenia projektu: 09/2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 05/2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): NBS
  Registračné číslo projektu: 100-000-2016-137
  ŠPP prvok: 101999-01-2020
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

  Spoluriešitelia projektu:

  Ing. Boris Fíšera

  Katedra: KBaMF
 • Ekonomické a spoločenské implikácie automatizácie a iných foriem technologického pokroku

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Registračné číslo projektu: PMP
  ŠPP prvok: I-20-105-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Erika Majzlíková, PhD.

  Katedra: KHP
 • Sociálna exklúzia a nedôvera v spoločnosti

  Rok začiatku riešenia projektu: 2020
  Rok skončenia riešenia projektu: 2020
  Registračné číslo projektu: PMP
  ŠPP prvok: I-20-106-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.

  Katedra: KVSaRR
 • Hosťujúci profesor doc. Drs. MA Silvester van Koten, PhDr., PhD.

  Rok začiatku riešenia projektu: 08/2019
  Rok skončenia riešenia projektu: 01/2020
  Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): Nadácia VÚB
  Registračné číslo projektu: 2019-3-03/1
  ŠPP prvok: D-19-101/0014-00
  Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ /koordinátor:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Katedra: KF