Načítavam stránku...

Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z tých oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. Časť vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity, sú však významnými odborníkmi, resp. učiteľmi iných vysokých škôl (univerzít).

 

Zloženie vedeckej rady NHF EU v Bratislave na obdobie rokov 2015 – 2019 je nasledujúce: 

Predseda:

Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

 

Interní členovia

Brinčíková Zuzana, Ing., PhD.

Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.

Horvátová Eva, prof. Ing., PhD.

Chovancová Božena, prof. Ing., PhD.

Kahanec Martin, doc. Mgr., M. A. PhD.

Kotlebová Jana, doc. Ing., PhD.

Kušnírová Jana, Ing., PhD.

Lacko-Bartošová, Lucia, Ing., PhD.

Lisý Ján, prof. Ing., PhD.

Majtánová Anna, prof. Ing., PhD.

Morvay Karol, Ing., PhD.

Muchová Eva, prof. Ing., PhD.

Neubauerová Erika, doc. Ing., PhD.

Novák Jaromír, Ing., PhD.

Ochotnický Pavol, prof. Ing., PhD.

Pastoráková Erika, prof. Ing., PhD. 

Rehák Štefan, doc. Ing., PhD.

Schultzová Anna, prof. Ing., PhD.

Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.

Šipikalová Silvia, doc. Ing., PhD.

Šlosár Rudolf, prof. Ing., PhD.

Valachová Andrea, Ing., PhD.

Výrost Tomáš, doc. Ing., PhD.

Zubaľová Alena, doc. Ing., PhD.

Žárska Elena, prof. Ing., CSc.

 

Externí členovia:

Buček Milan, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc.

Fuchs Kamil, prof. PhDr., CSc.

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc.

Kohútiková Elena, Ing., PhD.

Makúch Jozef, doc. Ing., PhD.

Ódor Ľudovít, Mgr.

Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.

Sipko Juraj, prof. Ing., PhD., MBA

Ševčík Miroslav, doc. Ing., CSc.

Šuster Martin, Mgr., PhD.

Tiruneh Menbere Workie, prof. Dr. Ing., PhD.

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady NHF EU v Bratislave 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?