Načítavam stránku...

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte, a tým nie len rozvíjať vedeckú aktivitu našich študentov, ale aj získať bližší pohľad na danú problematiku a zároveň zdokonaliť ich analytické schopnosti v oblasti vedeckého skúmania.

SVOC

 Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekankou pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekana NHF.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Prihlásiť sa je možné do 10.3.2017, fakultné kolo sa uskutoční 6.4.2017.

Všetky dôležité informácie, navrhnuté témy prác, potrebné dokumenty a formulár na prihlasovanie doplníme na stránke už čoskoro a nájdete ich aj na stránke ŠP NHF  spnhf.sk/16-studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc-2016-2017

Vaše otázky radi zodpovieme osobne na ŠP NHF, prípadne prostredníctvom e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Témy prác ŠVOČ:

Ing. Mgr. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.: Analýza finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu (2. stupeň)

Ing. Barbora Drugdová, PhD.: Analýza poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie

Ing. Barbora Drugdová, PhD.: Analýza produktov životného poistenia v komerčných poisťovniach

Ing. Mgr. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.: Analýza výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu pomocou finančných ukazovateľov (2. stupeň)

Ing. Mgr. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.: Analýza výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu pomocou nefinančných ukazovateľov (2. stupeň)

Ing. Juraj Válek, PhD: Eliminácia negatívnych externalít prostredníctvom nepriameho zdaňovania (2. stupeň)

Ing. Jaroslava Szűdi, PhD.: Implementácia Dunajskej stratégie v podmienkach Slovenskej republiky

Ing. Zuzana Brokešová, PhD.: Možnosti poistenia kybernetických rizík v SR

doc. Ing. Mária Antalová, PhD.: Návratnosť investícií do ľudského kapitálu v SR

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.: Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl a prístupy k riešeniu.

Ing. Matej Boór, PhD.: Novodobé a nadchádzajúce trendy výzvy pre fiškálnu politiku v globálním kontexte.

Ing. Matej Boór, PhD.: Perspektívy, úlohy a postavenie štátneho rozpočtu vybraných krajín v budúcnosti

Ing. Juraj Válek, PhD: Podiel daní na príjmoch do štátneho rozpočtu vo vybraných krajinách EÚ (1. stupeň)

Ing. Matej Boór, PhD.: Súčasné a nové trendy vo vývoji verejného dlhu a rozpočtového deficitu vo vybraných krajinách

Ing. Zuzana Brokešová, PhD.: Vplyv framingu v poistení

 

Prílohy

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?