Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.

Témy na ktoré je sa možné prihlásiť:

Jazyk témy Téma Školiteľ
SJ Vplyv covid 19 na rozpočet miest prof. Ing. Elena Žárska, PhD.
SJ/AJ Meranie a vyhodnocovanie plnenia fiškálnych pravidiel EÚ /Tracking compliance with EU fiscal rules  Ing. Tomáš Oleš
SJ/AJ Boom and bust cyklus v eurozóne / Boom and bust cycle in Euro Area Ing. Tomáš Oleš
SJ/AJ Ekonomická analýza práva – v období nízkych úrokových mier a/alebo recesie / Economic analysis of law – in the environment of zero low bound and recession Ing. Tomáš Oleš
SJ/AJ Beta a sigma konvergencia v medzi Európskymi krajinami / Beta and sigma convergence among European countries Ing. Tomáš Oleš
SJ/AJ Prognózovanie bodov zvratu hospodárskeho cyklu / Forecasting of Business Cycle Turning Points Ing. Tomáš Ševček
SJ/AJ Makroekonomické prognózovanie v pokrízovom období / Macroeconomic Forecasting in the Post-Crisis Period Ing. Tomáš Ševček
SJ/AJ Mainstreamové vs. heterodoxné teórie hospodárskeho cyklu / Mainstream vs. Heterodox Theories of Business Cycles Ing. Tomáš Ševček
SJ/AJ Analýza hlavných determinantov kvality ekonomického výskumu na európskych univerzitách / An Analysis of the Main Determinants of the Quality of Economic Research at European Universities Ing. Tomáš Ševček
SJ/AJ Dostalo sa Slovensko do pasce stredného príjmu? / Is Slovakia Catched in the Middle Income Trap? doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.
SJ Vplyv správania ekonomických subjektov na fungovanie akciového trhu Ing. Daniel Krcho
SJ Zachránia environmentálne dane životné prostredie? Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.
SJ Volatilita korporátnej dane v Európskej únii  Ing. Jana Kušnírová, PhD.
SJ Je podpora vedy a výskumu prostredníctvom daňového systému dostatočná? Ing. Jana Kušnírová, PhD.
SJ Teória hier a ekonómia pokru – sú hráči pokru gambleri alebo skôr ekonómovia? Ing. Matej Boór, PhD.
SJ Ako vzdelávame najmenšie ekonómky a ekonómov – princípy ekonomickej vedy ukryté v slovenských ľudových rozprávkach Ing. Matej Boór, PhD.
SJ Fungovanie ekonomických systémov vo fiktívnych svetoch – prečo by mali spisovatelia a scenáristi poznať základy ekonomickej vedy (na výber napr. John Wick, Hra o tróny, Harry Potter, Hviezdne vojny, atď...) Ing. Matej Boór, PhD.
SJ Význam súkromného dlhu pri spúšťaní kríz Ing. Dávid Hojdan
SJ Ronaldo alebo Messi? Analýza pokutových kopov Ing. Dávid Hojdan
SJ Vplyv finančnej gramotnosti na zadĺženosť domácností Ing. Erik Gogola
SJ/AJ Determinanty finančného rozhodovania v domácnostiach Ing. Yuliya Petrenko
SJ Kde sa teória a prax rozchádzajú : vyhodnotenie vládnych politík, kedy bol zásah štátu (akoukoľvek formou -  regulácia, podpora, zákon) efektívnejší ako ponechanie riešenia situácie na trhový mechanizmus Ing. Nicol Haulíková
SJ Vplyv umelej inteligencie na presnosť predikcie zlyhania slovenských firiem Ing. Mária Vojtasová
SJ Podpora podnikania nezamestnaných Ing. Anna Kalafutová
AJ Behavioral economics - Nudging Ing. Ivan Francisti
AJ The impact of the freedom of financial councils and following their advice on the level of national debts  Ing. Hussein Mkiyes
AJ Can inflation have a positive role in economic development?  Ing. Hussein Mkiyes
AJ Monopoly in general is harmful according to the opinion of many, but is it possible for monopoly to be beneficial?  Ing. Hussein Mkiyes
SJ

Vplyv populistických radikálnych pravicových strán na tvorbu politík v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja

Komparatívna štúdia voličskej podpory populistických radikálnych pravicových strán: Západná versus východná Európa

Priestorove rozdiely vo voličskej podpore populistickej radikanej pravice na Slovensku
Mgr. Dana Kuběnková

Odovzdávanie prác do konca februára 2022.

Prihlásiť sa je možné do 21. novembra 2021.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://www.spnhf.sk/svoc