Milí študenti,

Študentský parlament NHF v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na NHF vyhlasuje ďalší ročník fakultnej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti NHF EU v Bratislave konanej pod záštitou dekanky NHF EU v Bratislave.

Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom možnosť rozvinúť vedeckú aktivitu a získať bližší pohľad na skúmanú problematiku. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce budú odmenené aj finančnou odmenou a nominované na ďalšie súťaže!

Novinka!!! Aktívna účasť študenta na ŠVOČ bude v prípade pozitívnych hodnotení vedúceho ako aj oponenta študentskej práce odmenená 3 kreditmi v tom akademickom roku, v ktorom študent splní podmienky.

Prihlásiť sa je možné do 31. októbra 2019.

Odovzdávanie prác do konca februára 2020

Bližšie informácie a prihlasovací formulár na stránke https://www.spnhf.sk/svoc 

Témy vypisané na akademický rok 2019/2020

Meno  Priezvisko Katedra Téma
Jaroslava  Šepeľová KFIN Otvorené dáta vo verejnej správe
Richard Kališ KHP Význam informácií pri cene ojazdených automobilov
Richard Kališ KHP Naftové motory a emisné kauzy. Vplyv technológie na cenu ojazdených automobilov
Richard Kališ KHP Power to women. Gender issues in municipal elections. Moc ženám. Problémy s pohlavím vo voľbách do samospráv
Zuzana Košľálová KBaMF Proticyklický kapitálový vankúš v slovenskom bankovom sektore
Igor  Jašurek KVSaRR Inštutucionálne mechanizmy tvorby politiky súdržnosti
Martina  Fehérová KFIN Využívanie behaviorálnych intervencií v zdravotníctve
Peter Gernát KBaMF Vplyv makroprostredia na vývoj trhu s úvermi na bývanie v SR: Kointegračný prístup
Mário Zeman KBaMF Vietnam ako víťaz americko-čínskej obchodnej vojny
Mário Zeman KBaMF Argentína a ekonomické krízy
Viktória Švardová KHP Spoločnosť 5.0 - realita alebo len vízia?
Peter Mandžák KHP Fiškálna politika a príjmové nerovnosti v krajinách EÚ
Peter Mandžák KHP Efektívnosť verejných výdavkov na Slovensku
Boris Fišera KBaMF Úloha podhodnoteného výmenného kurzu v procese ekonomickej konvergencie
Matúš Bilka KHP Štruktúra finančného majetku európanov 50+
Denis Matušovič KBaMF Regulácia a legislatívne zmeny v sektore investovania na Slovensku
Miriamma Trebichalska KHP Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl
Matej Vitáloš KHP Príjmové nerovnosti na Slovensku
Soňa Kleštincová KFIN Vplyv opatrení proti vyhýbaniu sa daniam na rozhodovanie o formách financovania
Veronika Šišková KFIN Modelové alternatívy základného príjmu v podmienkach SR
Dávid Hojdan SAV Vývoj Phillipsovej krivky na Slovensku
Patrik Jankovič KHP Vplyv digitalizácie na socioekonomické ukazovatele
Eva Sirakovová KET Analýza fíškálnej udržateľnosti vo vybranej krajine eurozóny
Katarína Mertanová KET Aplikácia ekonomických princípov v partnerskom vzťahu
Agáta Šuláková KET Porovnanie socioekonomických podmienok vo vybraných literárnych dielach anglického, francúzskeho a ruského realizmu
Veronika Vančo Véghová KET Ako môžu sociálne médiá ovplyvniť ekonomický rast
Veronika Vančo Véghová KET Aký vplyv na štátny rozpočet by mala výmena ľudí za robotov na ich pracovných miestach
Timotej Klepanec SAV Entry model case study - Bankomaty na Vysokých školách
Miroslav Špurek KVSaRR Ekonomická hodnota nepatentovateľných znalostí
Elena  Fifeková KHP Eurozóna vo svetle optimálnej menovej oblasti
Matej Boór KFIN Chce si nás vláda kúpiť pred voľbami? Štruktúra a výška verejných výdavkov a príjmov v predvolebnom a povolebnom období v SR
Juraj Válek KFIN Ochrana životného prostredia prostredníctvom environmentálnych daní - očakávania a skutočnosť
Kristína Jančovičová Bognárová KFIN Analýza dividendovej politiky vybraného podnikateľského subjektu

Prílohy