Ekonomické výskumné semináre predstavujú priestor, kde výskumní pracovníci, hosťujúci profesori a doktorandi Národohospodárskej fakulty môžu distutovať svoje výsledky výskumov a nápady.

 

NADCHÁDZAJÚCI VÝSKUMNÝ SEMINÁR

 

 Dátum:   4. máj 2023
 Čas:  11:00
 Miesto:  Miestnosť 4B.26,  MS Teams
 Prednášajúci: Tomáš Lichard
Téma semináru:

Corporate taxation shifting