Ekonomické výskumné semináre predstavujú priestor, kde výskumní pracovníci, hosťujúci profesori a doktorandi Národohospodárskej fakulty môžu distutovať svoje výsledky výskumov a nápady.

 

NAJBLIŽŠÍ VÝSKUMNÝ SEMINÁR

 S novou sériou výskumných seminárov začíname opäť v septembri 2022.

 Dátum:  
 Čas:  
 Miesto:  
 Prednášajúci:  
 Téma semináru::