VYUČUJÚCI V AR 2023/2024

   
Meno a priezvisko Pozícia Kontakt / Konzultačné hodiny
Ing. Alexandra Veselková, PhD.

Externá

spolupracovníčka

KH: streda 12:30 - 13:30, štvrtok 13:00 - 13:30,

5B.07

Ing. Tomáš Oleš Interný doktorand KHP

KH: piatok 11:00 - 12:30, 4B.40

Ing. Tomáš Ševček  Interný doktorand KHP

KH: utorok 13:30 - 15:00, 4B.40

Ing. Gabriel Procházka   Interný doktorand KHP

KH: štvrtok 11:00 - 12:30, 4B.10

Mgr. Lucia Kováčová, M.A. Doktorandka SAV

KH: štvrtok 14:00 - 15:30

ĎALŠÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

   
Meno / Inštitúcia Pozícia Kontakt
Mgr. Peter Bielik 
TA3, Bratislava
Externý spolupracovník

doc. Ing. Daniel Dujava, PhD.
Inštitút finančnej politiky, MF SR

Externý spolupracovník  
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Externý spolupracovník  
RNDr. Jaroslava Hloušková, PhD.
Institute for Advanced Studies (IHS)
Externý spolupracovník
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. 
Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
Externý spolupracovník
prof. Gerald Groshek 
University of Redlands, Spojené štáty americké
Externý spolupracovník
Dr. Colin Lawson 
University of Bath, Veľká Británia
Externý spolupracovník
prof. dr hab. Stanisław Lis 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poľsko
Externý spolupracovník
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach
Externý spolupracovník
prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. 
Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
Externý spolupracovník
prof. Wilfried Pauwels 
Universiteit Antwerpen, Belgicko
Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. 
Ekonomický ústav SAV
Externý spolupracovník
Asst. Prof. Elias Soukiazis 
Universidade de Coimbra, Portugalsko
Externý spolupracovník
Ing. Martin Šustr, PhD. 
Transpetrol, Bratislava
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD. 
Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
Externý spolupracovník

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

Externý spolupracovník

Ing. Pavel Gertler, PhD.  Externý spolupracovník