Načítavam stránku...

Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave ponúka študentom všetkých fakúlt EU v LS predmet PROSEMINÁR Z MATEMATIKY.

Sylabus predmetu sa orientuje na stredoškolské učivo potrebné k zvládnutiu obsahu predmetu Matematika v ZS a aj na problematiku, ktorá je obsahom predmetu Matematika v ZS (aj pri prenose predmetu), resp. môže napomôcť aj k predmetu Vybrané kapitoly z matematiky I.

Výučba prebieha v stredu o 7:30 v miestnosti B1.04.

V prípade záujmu je potrebné si tento predmet zapísať na príslušnom študijnom oddelení, resp. v spolupráci s dekanátom príslušnej fakulty. Po je ho úspešnom absolvovaní študent získa 3 kredity. V prípade neúspešného absolvovania – výberový predmet nie je potrebné prenášať do vyššieho ročníka.

Zmena miestnosti vyhradená do 21. 2.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?