Načítavam stránku...

Na prednáške Finančná analýza v poisťovniach, určenej pre 2. ročník 2. stupňa štúdia programu Poisťovníctvo, prezentoval svoje dlhoročné skúsenosti z auditu pán Ing. Stanislav Kubala zo spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. O tejto prednáške napísali naši študenti pár postrehov.

Oblasť auditu bola profesionálne, zaujímavo a náučne prezentovaná. Príklady z pracovného prostredia nám umožnili nazrieť do profesie a na malú chvíľu sa stať junior audítorom. Prednášku hodnotím veľmi pozitívne, atmosféra bola uvoľnená, do prezentácie pána Kubalu sme sa mohli aktívne zapájať a za krátky čas bol vysvetlený celý proces auditu.

 

Marcela Lisá

Na prednáške Ing. Stanislava Kubalu zo spoločnosti Deloitte ktorá sa konala v rámci predmetu Finančná analýza v poisťovniach, ma veľmi zaujal jeho otvorený prístup k študentom ktorý prispel k  pozitívnej a uvoľnenej atmosfére v našej skupine a rozprúdil tak záujem o diskusiu týkajúcu sa procesu auditu ako vo firmách tak aj v bankách a poisťovniach a vyvrátil tak všeobecný názor, že audit je nezáživný

 

Alžbeta Rídekyová

Prednáška sa popri štandardných kontrolách účtovných závierok a faktúr venovala tematike testovania a reportingu, ktorých význam je predovšetkým v konkrétnych zisteniach a odporúčaniach na zlepšenie. Zamestnanci auditu svoje znalosti a skúsenosti posúvajú ďalej prostredníctvom poradenstva, a to nielen v oblasti auditu, ale aj daní a právnych služieb. Denisa Románová

 

stanislav kubala

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?