Načítavam stránku...

Dňa 10.12.2012 sa konal pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo workshop v priestoroch životnej poisťovne AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Workshop bol zameraný na reklamnú kampaň poisťovacej spoločnosti od jej vstupu na slovenský poistný trh v roku 2003 a najmä na dôvody a stratégie, ktoré sa poisťovacia spoločnosť rozhodla marketingovo využiť. Študentom boli predstavené reklamné možnosti spoločnosti cez rôzne mediálne kanály ako aj postup prác s tým spojený. Záverom sa prezentoval novodobý branding spoločnosti Transform Tomorrow a využívanie sociálnych sietí.

Seminár sa konal za výraznej pomoci obchodného a marketingového riaditeľa spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a. s. Ing. Branislava Buštíka a marketingového manažéra Ing. Róberta Tótha.

http://www.aegon.sk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?