Aktualizované opatrenie rektora 8/2021, ktoré nadobúda účinnosť od 1.9.2021 nájdete na stránke euba.sk

Rektor EU v Bratislave a dekani všetkých fakúlt EU v Bratislave zároveň vyzývajú zamestnancov a študentov univerzity, aby využili možnosť a dali sa zaočkovať. Očkovanie je najlepšou cestou, ako ochrániť seba aj druhých a ako sa vrátiť do bežného pracovného aj študijného života.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave) realizuje Central Europe Connect. Dávame do pozornosti už šiestu edíciu tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu, ktorá v zimnom semestri 2021/22 odštartuje 11. októbra a to kurzom, ktorý bude realizovať EUBA.