Načítavam stránku...

Pokyny pri písaní záverečných prác :

- NHF

- EaP

Aktualizácia 9. apríla : 

  1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
  2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame vám do pozornosti druhé kolo elektronického predzápisu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sa uskutoční prostredníctvom AISu od 27.3.2018  od 10.00 do 3.4.2018 do 18.00. Venujte tomuto druhému kolu pozornosť, nakoľko boli z AISu odstránené predmety, na ktoré sa v prvom kole neprihlásil dostatočný počet záujemcov. Skontrolujte si preto veľmi dôsledne, či máte vo svojom zápisnom liste navolený dostatočný počet kreditov, ak nie, doplňte si chýbajúce kredity z ponuky svojho študijného programu v AISe.

S pozdravom Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave

Študijné pobyty v zahraničí

akademický rok 2018/2019

Chcete študovať v zahraničí? Nestihli ste si podať prihlášku? Nevadí! 

V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku, nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok v AJ, predbežný návrh predmetov. Nezabudnite prihlášku ODOSLAŤ!

Vytlačené a podpísané dokumenty spolu s prihláškou (Application Form) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF,

miestnosť 2B09 do 20.4.2018 do 12:00 hod.

Nakoľko ide o dodatočnú výzvu je potrebné si vybrať zahraničnú univerzitu z priloženého zoznamu.

Podrobné informácie nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#vseobecne-informacie

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Referát zahraničných vzťahov.

Výpis známok v AJ získate na príslušnom študijnom oddelení.

Termín ústneho pohovoru je: 20.4.2018 od 14:00 hod. v miestnosti 1C.02.

 

Zoznam univerzít.

Oznamujeme Vám, že je potrebné si v AISe skontrolovať (po 9.3.2018), či Vaša téma ZP bola akceptovaná vedúcim ZP  z príslušnej katedry.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je Vašou povinnosťou do 31.3.2018 kontaktovať príslušného vedúceho ZP v čase jeho konzultačných hodín.

Študijné oddelenie NHF

Dňa 21.2.2018 sa na NHF EU v  Bratislave uskutočnilo výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Ing. Andrea Valachová, PhD. posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ akademický rok 2018/2019 na základe výberového konania navrhuje nominovať 44 študentov, kt. splnili stanovené kritériá a podmienky. Nominovaní študenti budú informovaní o ďalšom postupe projektovým manažérom Erasmus+ na OMM EU (Rektorát EU), ktorý ich bude kontaktovať priebežne prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške.

Zoznam študentov NHF EU v Bratislave nominovaných na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ akademický rok 2018/2019

Študenti 2. ročníka programu Ekonómia a právo,

v pondelok 19.2. o 12:30 bude v AISe Ekonomickej univerzity spustené prihlasovanie sa na témy bakalárskych prác. V AISe Ekonomickej univerzity sa prihlasujete na ekonomické aj právnické témy. 

Študenti, ktorí sa 12. februára 2018 stihli prihlásiť na niektorú z vypísaných tém, sa musia prihlásiť na tému opätovne.

Študenti, ktorí majú dohodnutú a schválenú vlastnú tému, sa prihlasovať nemusia, pri danej téme bakalárskej práce je už uvedené ich meno.

Na každú tému sa môže prihlásiť iba jeden študent, preto rozhodnutie a prihlásenie sa na tému neodkladajte.

Prihlásiť sa na záverečnú prácu bude možné do pondelka 26. 2. do 12:30 hod.

Vážení študenti,

prihlasovanie sa na témy záverečných bakalárskych prác sme dočasne pozastavili z dôvodu nevyhnutného rozšírenia ponuky tém pre váš študijný program. Tí študenti, ktorí si zatiaľ nevybrali tému bakalárskej práce, budú mať možnosť si tému z doplnenej ponuky vybrať od piatku 16.2.2018 od 10.00. Do uvedeného termínu môžu títo študenti tiež využiť možnosť zvoliť si vlastnú tému záverečnej práce a nahlásiť ju na príslušnej katedre obvyklým spôsobom. 

Partneri fakulty