Dvere do sveta sa pre študentov sa opäť otvárajú! ? Máte skvelú príležitosť navštíviť prestížne zahraničné univerzity v rámci projektov Erasmus+ s tretími krajinami. ?
Na výber máte krajiny s grantovou (Japonsko, Bhután) ako aj bez grantovej podpory (Rusko, USA, Argentína, Brazília, Mexiko). Viac v priloženom letáku!

Deadline na podávanie prihlášok je 30.9.2019.

Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz č. 12*) a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho (kurzy 9* a 11) a francúzskeho (kurz č. 9*) nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

Študenti 2. ročníka, ktorí prenášajú predmet Matematika v zimnom semestri majú vytvorené samostatné krúžky v centrálnom rozvrhu. Rozdelenie do týchto krúžkov bude zverejnené na nástenke Katedry matematiky (8. poschodie) v pondelok 9. 9.2019.
 

Milí študenti NHF,

ak chcete študovať v zahraničí, a nestihli ste si podať prihlášku v prvom kole, tak ešte stále máte možnosť vybrať si z viac ako 200 univerzít! Otvárame totiž dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2019/2020. Termín na podanie prihlášky je do 18. septembra 2019 do polnoci. Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.