Načítavam stránku...

Oznamujeme týmto všetkým študentom denného a externého štúdia FHI, FPM a FNH (NJ ako 2.CJ – kurz č. 9), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v zimnom semestri 2017/2018 (kurz č. 9) bude nemecká učebnica s cvičebnicou:

1. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+

Kursbuch mit Audio-CD, Klett, ISBN 978-3-12-675347-0

Cena: 19,90 Euro

 

2. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+

Übungsbuch, Klett, ISBN 978-3-12-675348-7

Cena: 15,90 Euro

 

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Kde si učebnicu kúpite:                   

Predajňa OXICO

Panónska cesta 6, Bratislava                                                                

Telefón: 02/672 830 20, Po - Pia: 8:00 – 16:30

Platba možná len v hotovosti!

                                                       

Sekretariát Katedry nemeckého jazyk

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Ba

Oznamujeme týmto všetkým študentom 1. ročníkov OF, FNH, FPM, FHI, FMV (NJ ako 1.CJ) denného štúdiaštudentom 2. ročníka FMV (NJ ako 2.CJ) denného štúdia, že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v zimnom semestri  2017/2018 (kurz. č. 12) a aj v letnom semestri 2017/2018 (kurz. č. 13)  bude nemecká učebnica:

Volgnandt, G., Volgnandt, D.: EXPORTWEGE 3 neu – Kursbuch, Sprachniveau B1-B2, Schubert Verlag, ISBN 978-3-941323-04-9

 !!! Arbeitsbuch si študenti kupovať nemusia!!

 !!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Kde si učebnicu kúpite:    

Predajňa OXICO

Panónska cesta 6

Bratislava, 851 04

Telefón: 02/672 830 20

Po - Pia: 8:00 – 16:30

 

Sekretariát Katedry nemeckého jazyka

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Ba

Štátne skúšky v mesiaci august  sa konajú:

  • zo správneho práva (a obhajob bakalárskych prác, vedených na Právnickej fakulte) 22.08.20179:00 hod na Katedre správneho a environmentálneho práva PraF UK, 3.posch SB na Šafárikovom nám.
  • z národohospodárskych náuk (a obhajob bakalárskych prác, vedených na EU) budú 23.8.20178:00 na Ekonomickej univerzite, NHF.

(Na opravné štátnice je potrebné sa prihlásiť.)

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 7. 8. 2017 si môžete podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra. Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 eur.

Tiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že študijné oddelenie fakulty len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.

 

 

Termíny zápisov

Začiatok Výučby ZS- denné štúdium: 18.9.2017

Začiatok Výučby ZS- externé štúdium: 16.9.2017

UPOZORNENIE:
Študenti 1. ročníka 1. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. rozhodnutie o prijatí
3. fotografiu 4,5x6 cm. :

Študenti 1. ročníka 2. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. overenú fotokópiu Bc. diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia ( pokiaľ ich doposiaľ nedoložili),
študenti NHF doklady neoverujú
3. fotografiu 4,5x6 cm.
4. rozhodnutie o prijatí

Všetci zapisovaní študenti si na zápis prinesú vyplnené a podpísané "Čestné prehlásenie".
( nájdete ho na našej stránke www.euba.sk - štúdium- poplatky spojené so štúdiom)

OZNAM PRE   III. ROČNÍK  -  DENNÉ   A  EXTERNÉ BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM

 

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu sa konajú od 21.8.2017 do  25.8.2017.     

O rozdelení do komisií sa informujte na príslušných katedrách.

Hodnotenia v AISe musia byť zapísané do 15.7.2017.

Bakalárske práce na štátne bakalárske skúšky konané v mesiaci august treba odovzdať do 15.7.2017 na príslušnú katedru.

Prihlasovanie na Štátne záverečné bakalárske skúšky pre akademický rok  2016/2017, bude prebiehať cez systém AIS.

Odporúčame použiť nasledovnú cestu:  

    https://ais2.euba.sk/ais/start.do

   

Prihlásiť sa môžete od   1.8.2017 od 12,30 hod. do 10.8.2017 do 23,59 hod.

Odhlásiť sa môžete do 12.8.2017.                                                                                 

                                                                                                                                                                                          

 Dekanát NHF EU, Bratislava 20.6.2017                 

Dňa 12. 6. 2017 sa na NHF EU v Bratislave uskutočnilo dodatočné výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na letný semester 2017/2018.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Ing. Andrea Valachová, PhD. posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ letný semester 2017/2018 na základe výberového konania navrhuje nominovať 6 študentov, ktorí splnili stanovené kritériá a podmienky.

Milí študenti,
v nadväznosti na návštevu novej veľvyslankyne Turecka v SR na Ekonomickej univerzite v Bratislave Vám dávame do pozornosti možnosť absolvovať zadarmo online kurz turečtiny prostredníctvom portálu Yunus Emre Institute’s: https://turkce.yee.org.tr/
 
Zároveň turecká veľvyslankyňa ponúkla pre študentov EU v Bratislave kurzy tureckého jazyka, ktoré by prebiehali priamo na našej univerzite od letného semestra 2017/2018.
Prosím, vyjadrite v ankete svoj názor, či by ste mali záujem o takúto možnosť rozšíriť si svoje jazykové schopnosti.

The European Central Bank is launching a new traineeship campaign in the European Systemic Risk Board (ESRB) Secretariat with closing date for applications on 20 Jun 2017. We are looking for candidates that have that have finished their Bachelor or Master  degree in economics, law, econometrics, banking, statistics, finance or other relevant discipline, enrolled in such postgraduate studies. For the PhD at least two years of enrolment in a PhD programme (in one of the aforementioned fields), which must have been completed at the time of application.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?